1. Evenemang
  2. Exkursioner

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Torslandaviken

Ett besök i Torslandaviken under senhösten är en fin upplevelse.

Göteborgs vinterrunda

Som traditionen bjuder ”gör” vi Göteborgstrakten på trettondag jul. Vart vi åker beror dels på väderläget dels på vad som setts de senaste dagarna.

Örnskådning på Tjörn

Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna
där det finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas
vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake.

Vinterfåglar på Getterön

Istället för att traditionellt åka runt i de halländska fågelmarkerna, tillbringar vi hela dagen på Getterön.

Piplärkor i Halland

Vid denna tidpunkt på året är det som mest magert med fågeltillgången i våra marker. För piplärkor är det dock högsäsong med övervintrande ängs- skär- och vattenpiplärkor på tångvallar i de halländska vikarna.

Skåne/Österlen

Klassisk vinterfågelskådning i Skånes gås- och rovfågelmarker. De snöfria fälten på Österlen brukar fyllas av flockar med tusentals gäss, ur vilka vi brukar kunna leta fram några spetsbergsgäss.

Torslandaviken

Torslandaviken, som vinterlokal, kan vara gnistrande vacker och bjuder inte sällan på fina vinterarter som salskrake, varfågel, rördrom och berglärka.

Vår vid Breviks kile, Tjörn 

Onsdagar: i Breviks kile rastar vadare och änder, i Toftenäs rastar tättingar
Samling: Kollungsvägen, Skärhamn 18:00

Vrångö

Vi gör en vandring på ca 8 km runt ön på lättgångna vägar och stigar. Tobisgrissla, vitkindad gås, ringtrast och stenskvätta hör till de arter vi bör kunna få se idag.

Hornborgasjön

Vi gör en sedvanlig dagstur till Hornborgasjön med omgivningar.

Rya skog

Dags igen för en exkursion till detta lilla skogsområde om 16 hektar, som är en rest av den mellaneuropeiska ekblandskogen.

Gotland

Efter 12 års uppehåll planerar vi att göra en resa till Gotland igen, Sveriges örntätaste landskap.

Torslandaviken

För er som är morgontidiga väntar en magisk morgon med Kim Larsson som hoppas på fina obsar på favoritlokalen Torslandaviken. Samling vid modellflygplatsen.

Svankällan

I maj lever våtmarken upp och det finns goda chanser att se eller höra brun kärrhök, vattenrall, sävsparv, mindre hackspett, gräshoppssångare och grönsångare

Nattsångare i Torslandaviken

En kvällsexkursion med John Thulin för att lyssna på nattsångare. Samling vid modellflygplatsen. Närmaste busshållplats: Amhults centrum

Nidingen med övernattning – fullbokat

Vi åker ut till Nidingen när de flesta fåglar ankommit till sina häckplatser och vi får följa vadare, måsfåglar och tobisgrisslor på nära håll.

Nidingen dagstur

Följ med till ön Nidingen i Kungsbackafjorden och upplev alla häckande tretåiga måsar, silltrutar och tobisgrisslor. Det formligen sjuder av liv på ön vid den här tiden och vi spanar förstås ut över Klockfotsrevet och mot fyren Lilleland för att få syn på toppskarvar och andra havsfåglar. Avfärd från Göteborg 08.30 och från bryggan i Gottskär 10.00. Hemfärd ca 15.30.

Ringmärkning i Torslandaviken

Peder Winding demonstrerar ringmärkning i Torslandaviken vid Flatholmen. Detta är väderberoende och vi kan behöva ändra dag i sista minuten.

BREVIKS KILE PÅ TJÖRN TORSDAGAR 7 JULI – 8 SEP KL 18.00

Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under bästa flyttningstid! Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare på nära håll. Dåligt väder – fler vadare! Läs mer i FpV nr 2/2017. SAMLING: P vid Storgatan 98, Skärhamn. KONTAKT: Per Undeland 0734-19 84 50. ANMÄLAN: OBS, ingen föranmälan. Exkursionerna är avgiftsfria.

Västerhavsveckan i Grosshamn

Västerhavsveckan pågår 6-14 augusti med många programpunkter. Några havsnära fågellokaler har arrangemang, bl a Grosshamns fältstation.

Vadare i Halland

Så här års brukar det vara mycket rastande vadare. Reino Andersson lär ut knepen för att känna igen dem. De som kommer från häckplatser på Kolahalvön och Novaja Zemlja kan här möta ovanliga besökare från Grönland och Nordamerika. Kommer det några isländska rödspovar i år?

Västerhavsveckan i Torslandaviken

Västerhavsveckan pågår 6-14 augusti med många programpunkter. Några havsnära fågellokaler har arrangemang, bl a Torslandaviken. 

Vadare i Torslandaviken

Första säsongen med det nya Vadehavet överträffade allas förväntningar och det finns alltså goda förutsättningar för rastande vadare igen i Torslandaviken. Conny Palm guidar oss bland snäppor, spovar, pipare och benor

Västerhavsveckan i Breviks Kile

Västerhavsveckan pågår 6-14 augusti med många programpunkter. Några havsnära fågellokaler har arrangemang, bl a Breviks kile.

Skåne/Falsterbo

Den traditionella höstresan till Skåne och Falsterbo planeras även i år!

Galterö

Galterö i södra skärgården är en av de bästa lokalerna för rastande vadare i Göteborgsområdet.