1. Evenemang
  2. Vardags

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

NÄÄS EKHAGAR

I detta naturreservat öster om Floda vandrar vi 4 - 5 km på lättgångna stigar genom strandskogar och ängsmarker. Följ vägvisning mot Nääs slott fram till p-plats före bron över Sävelången. Samling där kl. 10.15. Hpl Lilla Nääs (zon B), gå under motorvägen och fortsätt enligt ovan, totalt 600 m. Ledare: Hans Österman (070-291 81 … Fortsätt läsa ”NÄÄS EKHAGAR”

BÅTAFJORDEN/RINGHALS

Vid Båtafjorden i norra Halland finns vidsträckta strandängar, där änder, gäss och vadare gärna håller till. Vi besöker även Ringhals udde längst ut vid havet. Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl. 08.00. Från Göteborg väg E6 söderut till avfart 56, tag höger på Industrivägen. Efter 2,7 km tag höger på … Fortsätt läsa ”BÅTAFJORDEN/RINGHALS”

VÄTTLEFJÄLL

En rejäl vandring (8,5 km) på smala stigar i kuperad skogsterräng kring Stora Kroksjön. Vi passerar några våtmarker, så vattentäta skodon rekommenderas. Även stavar kan vara bra att ha. Vi träffas kl. 09.45 på pendelparkeringen (S om busshållplatserna) vid Bohus station (zon B) för samåkning i bilar till startplatsen. Ledare: Pelle Melander Ekberg (076-888 15 … Fortsätt läsa ”VÄTTLEFJÄLL”

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) från Frölunda kyrka kl. 07.00. Från vägen Mariedal - Gottskär tag Häcklehagsvägen mot Orreviken. Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen till p-plats vid … Fortsätt läsa ”Mönster”

Finnsjön

I denna sjö söder om Mölnlycke ser man ibland storlom. Hackspettar och diverse tättingar finns i omgivningarna. Ca 6 km promenad runt sjön på lättgångna stigar. Från Djupedalsängsvägen följ Stenhuggarevägen och Finnsjövägen mot Finnsjögården till p-plats på vänster sida. Samling där kl. 10.00. Hpl Stenhuggarevägen (zon B), ca 1 km gångväg enligt ovan. Ledare: Åke … Fortsätt läsa ”Finnsjön”

Sisjön – Oxsjön

Lätt vandring i Sandsjöbackareservatets norra del, 6 - 8 km beroende på om man vill ta buss tillbaka från Lyckhem eller återvända till startpunkten. Samling kl. 10.15 på p-plats vid scoutstugan, Sisjövägens slut. Hpl Askims Svartmosse, 150 m gångväg. Ledare: Börje Carlsson (070-669 89 99).

Hyppeln

Denna utpost i norra skärgården kan, särskilt vid pålandsvind, bjuda på havssula, alkor och toppskarv. 3 km lätt vandring runt ön. Vi samlas på busshållplatsen vid Burö färjeläge (zon A; p-plats finns) kl. 09.50 och tar färjan till Hyppeln kl. 09.55 (turlistan kontrollerad 22/10). Ledare: Ingemar Åhlund (070-450 86 25), ansluter på Hyppeln.

Stenungsundskusten

I Hake fjord innanför Tjörn vistas en hel del änder, doppingar och andra sjöfåglar så här års. Se FpV 4/2021. Vi besöker några lokaler i området. Begränsade p-möjligheter. Samåkning i bilar (för alla som kan) från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 09.30. Väg E6 norrut till avfart 89. Samling vid ICA Nära i Jörlanda … Fortsätt läsa ”Stenungsundskusten”

Hökälla

Änder samt enkel- och dvärgbeckasin brukar hålla till i denna våtmark på Hisingen. Stövlar rekommenderas. Samling kl. 10.00 på p-plats vid Skogomevägen nära järnvägskorsningen. Fler p-platser finns vid Tuve kyrka, 700 m gångväg. Hpl Skogome, 400 m gångväg. Ledare: John Thulin (073-778 78 09).

Öxnäs

I detta jordbrukslandskap nära Nordre älv ser man ofta gäss, rovfåglar m.m. Samling kl. 09.00 på p-plats 700 m in på Öxnäsvägen från Kongahällavägen. Vandring på vägar och (kanske blöta) stigar 4 - 6 km, beroende på om man vill återvända till utgångspunkten eller avsluta vid Kornhallsvägen. Hpl Öxnäs, återresa från hpl Hasselbacken. Ledare:  Lars … Fortsätt läsa ”Öxnäs”

Stora Amundö

Vandring ca 3 km på mestadels lättgångna stigar genom skogs- och strandbiotoper. Vi spanar efter änder i vikarna och småfåglar i skogen. Samling kl. 10.05 vid bron till Stora Amundö, nära p-plats. Hpl Lillövägen, gå 300 m söderut. Ledare: Olof Armini (070-734 26 72).

Fågelfjädrar

Ibland hittar man fjädrar ute i markerna och undrar vilken fågel som tappat dem. En som kan svara på detta är Anette Unger, som länge samlat och sorterat fågelfjädrar. Hon visar delar av sin samling och svarar på frågor. Ta gärna med fjädrar du hittat. Vi ses på Villa Ekliden i Frölunda kl. 10.00. Hpl … Fortsätt läsa ”Fågelfjädrar”

Torslandaviken

Några kilometers mestadels lätt vandring i detta område, som alltid drar till sig fåglar, t.ex. änder och tättingar. Samling kl. 10.00 vid f.d. modellflygfältet (med p-möjlighet) vid Karholmsvägens rondellanslutning till Öckeröleden i Amhult. Hpl Amhults resecentrum, 200-300 m gångväg: följ Öckeröleden i riktning Göteborg och korsa denna vid rondellen (se ovan). Ledare: Magnus Persson (073-684 … Fortsätt läsa ”Torslandaviken”

Julfest

Traditionsenlig trivsam samvaro på Villa Ekliden i Frölunda med mat och dryck samt bildvisning och musikunderhållning. Vi träffas kl. 10.00. Hpl Västra Frölunda kyrka. Begränsat deltagarantal, anmäl dig till Barbro (barbroklarsson19@gmail.com) tidigast den 11/12 kl. 20.00. Hör av dig till Gun-Britt (070-735 22 03) om du vill bidra till förplägnaden och till Stig (070-330 28 … Fortsätt läsa ”Julfest”

Slottsskogen

Liten vintervandring i välkänd park med möjlighet att få se diverse änder och tättingar, kanske också någon duvhök. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn (norr om Villa Belparc) kl. 10.00. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: Stig Fredriksson (070-3340 28 16).  

Göteborgs hamn

Samling under Älvsborgsbron vid Klippan kl. 09.45 (hpl Vagnhallen Majorna, följ Karl Johansgatan västerut - Banehagsgatan, 700 m). Efter lite spaning där tar vi färjan till Lilla Bommens hamn, där man kan ansluta kl. 10.50 (tidtabellen kontrollerad 19/12). Vi fortsätter till fots ett par kilometer till Säveåns mynning, varifrån buss går tillbaka mot centrum. Förutom … Fortsätt läsa ”Göteborgs hamn”

Jonsered

Säveån vid Jonsered är en populär vinterlokal för norska strömstarar. Det blir fakta och anekdoter om hur man forskar på denna forsens elegant. Har vi tur ser vi även kungsfiskare och bäver. Samling vid Jonsereds station (taxezon A; p-plats finns) kl. 09.50; tågtidtabellen kontrollerad 28/12. Ledare: Stig Fredriksson (070-330 28 16). Föranmälan per e-post föregående … Fortsätt läsa ”Jonsered”

Botaniska

Vi besöker några fågelmatningar, går genom naturparken och tar kanske en sväng upp i Änggårdsbergen. Högst 5 km promenad. Samling kl. 10.00 innanför grindarna till Botaniska. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: Ingrid Hammarström (070-368 11 76). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com

Vrångö

En skärgårdstur mitt i vintern brukar bjuda på diverse övervintrande sjöfåglar och tättingar. 5 - 6 km vandring på Vrångö. Samling på Saltholmens brygga i anslutning till båtens (linje 281) avgång kl. 09.25;  turlistan kontrollerad 11/1. Bilar parkeras vid Långedrag, fortsätt till fots (1,3 km) eller med spårvagn. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan … Fortsätt läsa ”Vrångö”

Hisingsparken

Samling kl. 10.00 på p-plats 100 m NV om hpl Grimbo på Tuvevägen. Vandring 7-8 km på promenadvägar fram till Kättilsröd och tillbaka. Vi besöker någon fågelmatning och spanar efter varfågel. Ledare: Margareta Andersson (073-331 43 73). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com

Torslandaviken

Salskrake, berglärka och mycket annat kan ses här vintertid. Högst 6 km promenad. Samling kl. 10.00 på f.d. modellflygfältet (med p-möjlighet) vid Karholmsvägens rondellanslutning till Öckeröleden. Hpl Amhults resecentrum, 200 - 300 m gångväg: Följ Öckeröleden i riktning Göteborg och korsa denna vid rondellen, se ovan. Ledare: Kåre Ström (073-772 32 04). Föranmälan per e-post … Fortsätt läsa ”Torslandaviken”

Stora Amundö

Vandring ca 3 km på kända och okända stigar kors och tvärs på denna välkända ö. Kanske har någon sånglärka anlänt. Samling kl. 09.05 vid bron till Stora Amundö (p-plats finns). Hpl Lillövägen, gå 300 m söderut. Efter turen har vi planeringsmöte, se nedan. Ledare: Olof Armini (070-734 26 72). Föranmälan per e-post föregående söndag … Fortsätt läsa ”Stora Amundö”

Planeringsmöte

Vi träffas på Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, kl. 13.00 och planerar programmet för andra halvåret 2023. Hpl Västra Frölunda kyrka. Kaffe/te med tilltugg kommer att finnas (tag gärna med egen mugg). Om du inte kan komma men har förslag på utflyktsmål, kontakta Lars (lars.hellman51@telia.com) eller Stig (naturstig1@gmail.com). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) … Fortsätt läsa ”Planeringsmöte”

Stensjön – Gunnebo

Vi samlas vid Grevedämmet (bron vid Pixbovägen/Strandgatan; p-plats finns) kl. 10.00 och går ett par kilometer längs Stensjön mot Gunnebo och Ståloppet, där vi också kan ta en kortare rundvandring. Strömstare och övervintrande andfåglar brukar finnas i området. Hpl Mölndals stadsmuseum (taxezon A), följ Kvarnbygatan - Pixbovägen uppåt 400 m. Återresa kan göras från hpl … Fortsätt läsa ”Stensjön – Gunnebo”

Hyppeln

Kanske har strandskatan eller någon annan vårfågel anlänt. 3 km lätt promenad runt denna ö i norra skärgården. Vi samlas på busshållplatsen vid Burö färjeläge (taxezon A; p-plats finns) kl. 09.50 och tar färjan till Hyppeln kl. 09.55; buss- och färjetider kontrollerade 15/2. Ledare: Ingemar Åhlund (070-450 86 25), ansluter på Hyppeln. Föranmälan per e-post … Fortsätt läsa ”Hyppeln”

Tjolöholm

Välkänd lokal vid Kungsbackafjorden, där gäss och rovfåglar brukar övervintra. Lärkor och vipor kan ha anlänt. Vandring ca 4 km på vägar och stigar. Samling kl. 10.00 på p-platsen N om Tjolöholms slott. Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl. 09.15. Ledare: Lennart Falk (073-050 39 39). Föranmälan per e-post föregående … Fortsätt läsa ”Tjolöholm”

Säveån

Vi träffas vid Floda station (taxezon B; p-plats finns) kl. 10.05 och följer gångvägen längs ån till Stenkullens station, ca 4 km. Strömstare brukar finnas här, ibland ses även kungsfiskare. Ledare: Hasse Österman (070-291 81 71). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com

Sandsjöbacka

Ljungbacken vid Sandsjöbacka är en gammal känd lokal med fin utsikt och ibland trädlärka, denna tidiga vårsångare. Ca 3 km promenad. Samling kl. 10.00 på reservatsparkeringen N om Sandsjöbacka gård/O om Sandsjö (följ Spårhagavägen - Långåsvägen). Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl. 09.15. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan … Fortsätt läsa ”Sandsjöbacka”

Klippan, Hindås

Hackspettar, trastar m.m. lyssnar vi efter i denna gammelskog. Mestadels lätt vandring, 2 - 5 km beroende på önskemål. Samling kl. 09.00 på reservatets p-plats vid vägen Hindås - Rävlanda. Hpl Klippan (Härryda k:n, taxezon B), intill p-platsen. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och … Fortsätt läsa ”Klippan, Hindås”

Bunketorp

Ett lättgånget men backigt skogsområde i Lindome. Mesar, kungsfågel, trädkrypare m.m. kan vi möta här. Ca 6 km vandring. Samling på Bunketorps (OK Uven) p-plats S om Hällesåkersvägen kl. 09.25. Hpl Bunketorp (taxezon A), 300 m gångväg. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag … Fortsätt läsa ”Bunketorp”