Vardags

  1. Evenemang
  2. Vardags

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Galterö

Vandring ca 8 km på vägar och lättgångna stigar. Vi spanar efter vadare, stenskvättor m.m. på ängar och stränder. Möjlighet till bad. Samling vid Brännö Rödstens brygga vid båtens ankomst. Båt 283 från Saltholmens brygga kl. 08.05. Bilar parkeras vid Långedrag, fortsätt med spårvagn eller till fots (1,3 km). Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). … Fortsätt läsa ”Galterö”

Hallandskusten

Heldagstur till klassiska kustlokaler i mellersta Halland. Nordliga vadare i vackra dräkter och mycket annat hoppas vi på. Samling vid Korshamn, Morups tånge, kl. 08.15. Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl. 07.00. Väg E6 söderut, tag höger vid avfart 52. Efter 6 km tag höger mot Olofsbo och fortsätt därefter … Fortsätt läsa ”Hallandskusten”

Mjörn runt – Inställt

För första gången gör vi en tur med ångbåten Herbert på eftersommaren. På tre timmar utforskar vi Mjörns innanhav, där lommar, strandskator, kanadagäss och fiskgjusar nu har fått ungar. Avgång kl. 10.00 från Ångbåtsvarvet, Lövekullevägen 13A, Alingsås (1,5 km gångväg från järnvägsstationen, taxezon B). Pris högst 250 kr. Ange önskemål om samåkning i bil vid … Fortsätt läsa ”Mjörn runt – Inställt”

Låddholmsviken

Traditionsenligt besök vid Lindholmen Gård i Vallda, där vi samsas med fåren på ängarna och spanar efter vadare m.m. Möjlighet att handla i gårdsbutiken. Samling kl. 09.45 på gården, som ligger en knapp kilometer S om avtagsvägen mot Sandö. Hpl Arken (taxezon B), gå tillbaka 200 m. Övriga (som kan) samåker i bilar från Frölunda … Fortsätt läsa ”Låddholmsviken”

Välen

Vid denna välkända lokal brukar det finnas rastande fåglar av många slag. Vi träffas vid fågeltornet (intill Näsetvägen) kl. 10.00 för en kortare vandring i området. Hpl Kannebäck, kort gångväg. Efter turen har vi planeringsmöte, se nedan. Ledare: Uno Unger (070-482 12 11). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag … Fortsätt läsa ”Välen”

Planeringsmöte

Vi träffas på Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, kl. 13.00 och planerar under ett par timmar programmet för första halvåret 2024. Hpl Västra Frölunda kyrka. Kaffe/te med tilltugg kommer att finnas (ta med egen mugg). Om du inte kan komma men har förslag på utflyktsmål, kontakta Lars (lars.hellman51@telia.com) eller Stig (naturstig1@gmail.com).  Föranmälan per e-post föregående söndag … Fortsätt läsa ”Planeringsmöte”

Hästefjorden

Heldagstur till Dalslands bästa fågelområde. Det omfattar två stora och flera mindre sjöar, en del myr- och åkermark samt dungar med lövskog. Vi besöker flera lokaler i området. Stövlar bör medtagas. Samåkning (för alla som kan) i bilar från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 07.30. Väg 45 mot Karlstad. V om Vänersborg, tag vänster … Fortsätt läsa ”Hästefjorden”

Grosjön

Vi återvänder efter tio år till denna lilla betagande slättsjö i kanten av skogsområdet Risveden. 5 km vandring längs sjön, delvis i obanad terräng. Tåg från Göteborg C (mot Öxnered/Vänersborg) kl. 08.00 till Älvängen (ank 08.19; taxezon B) för vidare resa med buss (tiden kontrollerad 15/9, observera tågets slutdestination!). Bilar parkeras i Älvängen, anslut vid … Fortsätt läsa ”Grosjön”

Överön

Vid denna numera landfasta ö N om Nordre älvs fjord samlas en del fågel höstetid. 4-5 km vandring på vägar och bitvis blöta stigar. Samåkning (för alla som kan) från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 08.05. Från vägen Kornhall - Kärna tag vänster mot Överön efter ca 5 km från färjan. Fortsätt förbi allmänna … Fortsätt läsa ”Överön”

Vättlefjäll

Även i år gör vi en längre höstvandring i Vättlefjäll, denna gång runt Björsjön. Vi följer markerade stigar, i huvudsak genom skogsterräng men även öppen kulturmark, totalt 8,5 km. Vi träffas kl. 09.45 på pendelparkeringen (söder om busshållplatserna) vid Bohus station (taxezon A) för samåkning i bilar till startplatsen.  Kontaktperson: Lars Hellman (070-993 15 12), … Fortsätt läsa ”Vättlefjäll”

Götaälvdalen

Vandring 6 km på grusväg längs järnvägen och strandängarna mellan Älvängen och Nol. På sträckan finns ett fågeltorn men inga sittplatser, så tag gärna med liten hopfällbar stol el.dyl. Samling på Älvängens pendeltågsstation (taxezon B) kl. 08.55. Tågtider kontrollerade 7/10, sista förbindelse är tåg från Göteborg C kl. 08.30 mot Öxnered/Vänersborg. Hemresa från Nols station … Fortsätt läsa ”Götaälvdalen”

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) från Frölunda kyrka kl. 07.00. Från vägen Mariedal - Gottskär tag Häcklehagsvägen mot Orreviken. Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen till p-plats vid … Fortsätt läsa ”Mönster”

Rörö

Denna utpost i norra skärgården kan bjuda på såväl havsfåglar som rastande tättingar. Vandring ca 4 km på stigar och vägar på öns södra del. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, Burö färjeläge (taxezon A; p-plats finns). Färjan avgår kl. 09.55 till Rörö, där ledaren ansluter.  Buss- och färjetider har kontrollerats den 22/10 (sista förbindelse från … Fortsätt läsa ”Rörö”

Kärrsjön, Härryda

Natur- och kulturvandring i ett fint skogsområde öster om Landvetters flygplats. Vi vandrar 9 km (med två raster) på lättgångna stigar och skogsvägar, lätt till måttligt kuperat. I området finns många spår av äldre bebyggelse och förhoppningsvis en del skogsfåglar. Hpl Landvetterhotellet (taxezon B), där en av ledarna möter kl. 09.57 (Busstider har kontrollerats 25/10: … Fortsätt läsa ”Kärrsjön, Härryda”

Prästtjärn, Partille

Samling kl. 10.05 på p-plats vid hpl Åstebo (taxezon A) norr om Kåsjön. Därifrån går vi en runda på mestadels bra (men bitvis branta) promenadstigar genom blandskogen runt Prästtjärn, totalt ca 5 km. Vi spanar och lyssnar efter de fåglar som kan finnas här nu. Ledare: Jan Åkerström (070-680 02 09). Föranmälan per e-post föregående … Fortsätt läsa ”Prästtjärn, Partille”

Hjälms våtmark

Denna anlagda våtmark vid Rolfsån öster om Kungsbacka är en fin lokal för änder, rovfåglar m.m. Vandring ca 3 km på (kanske lite blöta) stigar. Samling kl. 10.00 på p-platsen, Hjälms våtmark (koordinater N57.49375, E12.15790; liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca 200 m nedströms Hjälms bro). Samåkning i bilar (för alla som kan) från Frölunda kyrka … Fortsätt läsa ”Hjälms våtmark”

Sisjön – Oxsjön

Lätt vandring ca 8 km på skogsvägar i Sandsjöbackareservatets norra del. Kanske finns det änder i sjöarna och mesar i skogen. Samling kl. 10.15 på p-plats vid scoutstugan, Sisjövägens slut. Hpl Askims Svartmosse, 150 m gångväg. Ledare: Lisbeth Eliasson (070-573 07 65). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till … Fortsätt läsa ”Sisjön – Oxsjön”

Stenungsundskusten

I Hake fjord innanför Tjörn vistas en hel del änder och andra sjöfåglar så här års. Kanske ser vi även havsörn. Vi besöker några lokaler i området (se FpV 4/2021). Begränsade p-möjligheter. Samåkning i bilar (för alla som kan)  från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 09.30. Väg E6 norrut till avfart 89. Samling vid … Fortsätt läsa ”Stenungsundskusten”

Slottsskogen

Liten vintervandring i parkernas park med vissa möjligheter att få se ekorrar, parande gräsänder och små vackra blåmesar på nära håll. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl. 10.00. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: Stig Fredriksson (070-330 28 16). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Julfest

Traditionsenlig trivsam samvaro på Villa Ekliden i Frölunda med mat och dryck samt bildvisning och musikunderhållning. Vi träffas där kl. 10.00. Hpl Västra Frölunda kyrka. Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com. Hör av dig till Lisbeth (070-573 07 65) om du vill bidra till förplägnaden och till … Fortsätt läsa ”Julfest”

Billdal

Vi spanar efter vinterfåglar vid Killingsholmen och Haga kile och passerar även någon fågelmatning. Lätt vandring ca 3 km. Samling kl. 10.00 på p-plats vid hpl Billdals gård (söder om Billdals park). Ledare: Börje Carlsson (070-669 89 99). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Göteborgs hamn

Samling under Älvsborgsbron vid Klippan kl. 09.45 (hpl Vagnhallen Majorna, följ Karl Johansgatan västerut - Banehagsgatan, 700 m). Efter lite spaning där tar vi färjan till Lilla Bommens hamn, där man kan ansluta kl. 10.50. Vi fortsätter till fots ett par kilometer till Säveåns mynning, varifrån buss går tillbaka mot centrum. Tiderna har kontrollerats 20/12. … Fortsätt läsa ”Göteborgs hamn”

Stensjön/Gunnebo

Vi samlas vid Grevedämmet (bron vid Pixbovägen/Strandgatan; p-plats finns) kl. 10.00 och går ett par kilometer på vägar längs sjön mot Gunneboområdet, där vi också kan ta en kortare rundvandring. Övervintrande änder brukar finnas i området, kanske ser vi även strömstare. Hpl Mölndals stadsmuseum (taxezon A), följ Kvarnbygatan - Pixbovägen uppåt 400 m. Återresa kan … Fortsätt läsa ”Stensjön/Gunnebo”

Botaniska

Vi besöker några fågelmatningar, går genom naturparken och tar kanske en sväng upp i Änggårdsbergen. Högst 5 km promenad. Samling kl. 10.00 innanför grindarna till Botaniska. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: Ingrid Hammarström (070-368 11 76). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Fridhems gammelskog

Ett par kilometers vandring i denna barrskog på Hisingen. I huvudsak lättgångna stigar, men broddar kan eventuellt behövas. Vi besöker en fågelmatning, där skogsmesar och hackspettar kan finnas. Samling kl. 10.05 på p-platsen utanför kyrkogården, intill hpl Fridhems kyrkogård. Ledare: Jan Hellström (076-800 30 23). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag … Fortsätt läsa ”Fridhems gammelskog”

Hyppeln

Vid denna utpost i norra skärgården brukar man kunna se toppskarv, alkor och andra havsfåglar. 3 km lätt vandring runt ön. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, Burö färjeläge (taxezon A; p-plats finns). Färjan avgår kl. 09.55 till Hyppeln, där ledaren möter. Buss- och färjetider har kontrollerats den 21/1 (lämplig förbindelse från Göteborg är buss 290 … Fortsätt läsa ”Hyppeln”

Skatås/Delsjön

Vandring 8 km på vanligtvis lättgångna grusvägar. Vi besöker minst en fågelmatning. Samling vid Skatås motionscentral, Skatåsvägen, kl. 10.00. P-plats finns (avgift). Hpl Welandergatan, där ledaren möter kl. 09.40 för gemensam promenad till samlingsplatsen. Ledare: Margareta Andersson (079-355 32 21). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Jonsered

Säveån vid Jonsered är en populär vinterlokal för norska strömstarar. Det blir fakta och anekdoter om hur man forskar på denna forsens elegant. Har vi tur ser vi även kungsfiskare och bäver. Ett par kilometers vandring. Samling vid Jonsereds station, norra sidan (taxezon A; p-plats finns) kl. 09.50. Tåg från Göteborg C kl. 09.30, från … Fortsätt läsa ”Jonsered”

Stora Amundö

Vi vandrar ca 3 km på mestadels lättgångna stigar. Diverse änder och andra sjöfåglar brukar övervintra i området. Samling kl. 09.05 vid bron till Stora Amundö (vid Brottkärrsvägens slut; p-plats finns). Hpl Lillövägen, gå 300 m söderut. Buss 82 från Marklandsgatan 08.30 (kontrollerat 9/2). Ledare: Olof Armini (070-734 26 72). Föranmälan per e-post föregående söndag … Fortsätt läsa ”Stora Amundö”

Planeringsmöte

Vi träffas på Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, kl. 13.00 och planerar programmet för andra halvåret 2024. Hpl Västra Frölunda kyrka. Kaffe/te med tilltugg kommer att finnas. Om du inte kan komma men har förslag på utflyktsmål, kontakta Lars (lars.hellman51@telia.com) eller Stig (naturstig1@gmail.com). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till … Fortsätt läsa ”Planeringsmöte”