Anmälan och programinfo

Nedan hittar du allt du behöver veta om hur du anmäler dig och deltar i våra programaktiviteter. Notera att LadyBirds och Vardagsaktiviteterna har annat upplägg än det vanliga exkursions- och reseprogrammet (se längre ner på sidan).

naturskatten – frivillig men viktig

Sedan många år tar GOF ut en liten avgift av alla deltagare i exkursioner, den så kallade naturskatten. För endagsexkursioner har den summan varit 20 kronor per deltagare. Under senare tid har några exkursionsledare funnit det betungande att administrera insamlingen av tjugan. Styrelsen har därför beslutat att naturskatten i fortsättningen ska vara frivillig för endagsexkursioner. Detta gäller Ladybirds, Vardagsledigas och GOF:s endagsexkursioner. För längre exkursioner, inklusive utlandsresor, kvarstår den med 5 % av exkursionskostnaden. Precis som tidigare går pengarna till fågelskydd.

Bland GOF:s fågelskyddsarbete finns sponsring av frö till fågelmatningar, fågeltorn, holkprojekt och häckningsflottar. Den som vill stödja detta arbete har alltid möjligheten att sätta in pengarna på GOF:s plusgirokonto (89 01 68-8) om exkursionsledaren inte skickar runt bössan.

möten och föredrag

Ekliden

  • På Villa Ekliden har vi öppet hus första måndagen i månaden (utom i juli och augusti) från kl 18.30. Adress: S. Dragspelsg. 32, 421 43 Västra Frölunda. Karta finns här.
  • Den tredje måndagen i varje månad brukar det vara bildvisning kl 19.00.
  • Aktuellt program finns här.

Naturhistoriska

  • Föreningens månadsmöten hålls på Naturhistoriska museet, Linnéplatsen kl 18.30, vanligen den första söndagen i månaden. Kaffe med dopp finns att köpa.
  • Välkommen även om Du inte är medlem i GOF!

Exkursioner och resor

Föranmälan 

  • Anmälan ska alltid ske via e-post till resor@gof.nu, även om resan har anmälningsavgift.
  • Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig till och skriv exkursionsnamnet som ärende. Ange resmål, namn på samtliga deltagande personer, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil. För ungdomar upp till 26 år ska också anges födelsedata.
  • OBS! För LadyBirds och Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se längre ner på denna sida.

Anmälningsavgift 

  • Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro 470 06 96-0. Det går även bra att använda Swish till nummer 1232682326.
  • Datum för inbetald avgift avgör turordning vid fulltecknad resa.
  • Avgiften återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns.
  • För övriga exkursioner betalas inget i förväg.

Pris 

  • Avgiften insamlas i allmänhet under exkursionen. För ungdomar upp till 26 år ges en rabatt på 25 % på dags- och helg-exkursioner.
  • I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond.
  • För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är priset beroende av antalet deltagare.

Samling 

  • Om inget annat anges samlas vi på Gustav Adolf torg.

Anslutning/upphämtning 

  • Anslutning/upphämtning kan ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson.

Tag med 

  • Matsäck och lämpliga kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på vandrarhem, lakan och handdukar.

Återbud 

  • Sena återbud lämnas till exkursionens kontaktperson.

Övrigt 

  • Alla deltagare förutsätts utnyttja exkursionens färdmedel och övernattning. Undantag från detta kan bara medges om resan inte därigenom fördyras för övriga deltagare. För övriga upplysningar vänd dig till exkursionens kontaktperson.

vardagsaktiviteter

Upplägg

  • Torsdagsutflykter till kända och okända platser, mycket fågel, en del bekanta, fikapaus på vacker plats.
  • Om ingen guide anges guidar vi själva.
  • Kontrollera alltid här på www.gof.nu om programmet har ändrats. Där finns också rapporter från en del tidigare vandringar, liksom hos www.naturstig.se.

Anmälan och kostnad

  • Ingen anmälan.
  • Ingen kostnad utöver frivillig naturskatt.
  • Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/mil och bil.

Vägbeskrivning

Kontakt

  • Stig Fredriksson, telefon 0703-30 28 16.
  • Synpunkter på programmet kan lämnas till exkursionskommittén.

LADYBIRDS

Anmälan och kostnad

  • Du behöver inte anmäla dig till de exkursioner som är i Göteborgs-området. Vi försöker i största möjliga utsträckning att välja lokaler som det är möjligt att åka kollektivt till. Då träffas vi på angiven plats.
  • Undantag är de exkursioner som vi behöver åka bil till, då anmäler man sig till den som det står hänvisat till.
  • Inga kostnader förutom naturskatt utom när vi åker bil, då delar vi på kostnaderna.
  • Du är alltid välkommen att ringa till kontaktpersonerna om du undrar över något.

studieverksamhet

GOF:s studiecirklar

  • Lär dig mer om fåglar tillsammans med likasinnade! GOF/Studiefrämjandet erbjuder varje år flera studiecirklar – teorikvällar kombinerade med skådande i fält. Teoridelen sker oftast på Villa Ekliden.
  • Aktuellt program hittar du här.

Anmälan och betalning

   • Kallelse och faktura tillhandahålles av Studiefrämjandet efter det att antagningsbesked erhållits.