Extra årsmöte på Villa Ekliden

Göteborgs Ornitologiska Förening kallar till extra årsmöte på Villa Ekliden, Västra Frölunda, måndagen den 26 augusti 2019 klockan 18.30.

Som framgår av kallelsen i Fåglar på Västkusten nr 2 i år står två frågor på dagordningen:
1. Val av ordförande i föreningen
2. Ett andra beslut om förändrade föreningsstadgar.

Välkommen till Ekliden den 26 augusti!

Text: Anna Lena Ringarp
Bild: GOF