Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Att lära fåglar genom fotografering

Södra Allegatan 1B

Söndag 5 mars kl 19.00 på Södra Allégatan Ibland möter man fågelskådare som börjat med fåglar genom att fotografera fåglar, dessa aktiva och vackra djur. Carina Håkansson började fotografera fåglar för att i lugn och ro kunna artbestämma dem hemma. Hon köpte sin första kamera 2017, det var svårt i början säger hon men hon lärde sig. Hon är flitig på Instagram, … Fortsätt läsa ”Att lära fåglar genom fotografering”

Säveån

Vi träffas vid Floda station (taxezon B; p-plats finns) kl. 10.05 och följer gångvägen längs ån till Stenkullens station, ca 4 km. Strömstare brukar finnas här, ibland ses även kungsfiskare. Ledare: Hasse Österman (070-291 81 71). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com

Sandsjöbacka

Ljungbacken vid Sandsjöbacka är en gammal känd lokal med fin utsikt och ibland trädlärka, denna tidiga vårsångare. Ca 3 km promenad. Samling kl. 10.00 på reservatsparkeringen N om Sandsjöbacka gård/O om Sandsjö (följ Spårhagavägen - Långåsvägen). Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl. 09.15. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan … Fortsätt läsa ”Sandsjöbacka”

Bokauktion

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Måndag 20 mars kl 19.00 på Ekliden Föreningen har på senare tid fått flera bokgåvor. Bland annat handlar det om böcker för fältbestämning av fåglar från olika delar av världen. Dessa böcker, med tillskott av vissa övertaliga böcker från vårt bibliotek auktioneras nu ut. Som vid alla auktioner kan man förväntas göra fina fynd. Alla intäkter går givetvis til föreningen. Böcker … Fortsätt läsa ”Bokauktion”

Klippan, Hindås

Hackspettar, trastar m.m. lyssnar vi efter i denna gammelskog. Mestadels lätt vandring, 2 - 5 km beroende på önskemål. Samling kl. 09.00 på reservatets p-plats vid vägen Hindås - Rävlanda. Hpl Klippan (Härryda k:n, taxezon B), intill p-platsen. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och … Fortsätt läsa ”Klippan, Hindås”

Årsmöte med föredrag

Södra Allegatan 1B

Välkomna till GOF:s årsmöte på S Allégatan 1B. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av ledamöter, ekonomisk redovisning och så avslöjar vi vem/vilka som får årets förtjänstdiplom! Efter årsmötet berättar Mats Bjersing om fågellivet i Pantanal. Årsmöteshandlingar: Dagordning årsmöte 2023 Verksamhetsberättelse 2022 230206 Resultat per verksamhetsområde 2022 230207 Balansräkning 2022 Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2023  

Fåglar och jaguarer i Pantanal

Södra Allegatan 1B

I Sydamerika finns ett stort våtmarksområde med mer än 600 fågelarter, vilket är intressant för oss från det mer fågelfattiga Norden. Ändå är det annat som kanske lockar mer. Här är ett av de bästa områdena att få se jaguarer i full frihet. Mats Bjersing var med på en Avifaunaresa i oktober och kan berätta. Plats: Södra Allégatan 1B

Vår vid Breviks kile, Tjörn

I Breviks kile rastar vadare, änder och tättingar, bl.a. ringtrast. Ta med fika och kikare.

Bunketorp

Ett lättgånget men backigt skogsområde i Lindome. Mesar, kungsfågel, trädkrypare m.m. kan vi möta här. Ca 6 km vandring. Samling på Bunketorps (OK Uven) p-plats S om Hällesåkersvägen kl. 09.25. Hpl Bunketorp (taxezon A), 300 m gångväg. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag … Fortsätt läsa ”Bunketorp”

Björkö

Norra skärgårdens näst största ö hyser både skogs- och strandbiotoper. Förutom fåglar ser vi kanske blommande blåsippor. 4 - 5 km vandring. Bilfärjan till Björkö går kl. 09.10 från Lilla Varholmen (som har bussförbindelse från Göteborg). Samling på p-platsen, Björkö färjeläge, vid färjans ankomst för samåkning i bilar. Ledare: Kristoffer Lager (070-276 18 08). Föranmälan … Fortsätt läsa ”Björkö”

Lärjeån

Vandring 5 - 6 km på stigarna i Lärjeåns ravinlandskap. Här häckar bl.a. mindre hackspett och forsärla. Samling kl. 08.00 vid Angereds resecentrum. Ledare: Carl-Henrik och Iréne Fant (070-462 35 95, 076-767 56 70). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Torslandaviken

Vid Torslandaviken, Göteborgsområdets finaste fågellokal, har 275 arter noterats genom åren. Vi välkomnar starar, sånglärkor och vipor som säkert har kommit så här i början av april. Vadehavet är nu invigt och redan har åtskilliga arter noterats. I Karholmsdammen, som vi vandrar runt, hittar vi säkert änder, svanar och gäss och vadarstranden i norr kan … Fortsätt läsa ”Torslandaviken”

Orrspel i Småland 15-16 april

Vi planerar en resa till Småland för att uppleva orrspel på en myr i närheten av Växjö. Tidigaste anmälan 15 januari.

Fågelfotografering

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

På GOFs exkursioner brukar vi ha några ivriga fotografer med. En som kommer riktigt nära och är stadig på handen är Anders Nilsson. När vi andra suckar att det är för långt avstånd visar han oss fina närbilder på den gäckande fågeln. Anders specialitet är artporträtt. Det är något han samlar på. Kan vi hoppas på en kavalkad av de drygt 250 arter han har … Fortsätt läsa ”Fågelfotografering”

Dagsås

Denna heldagstur går till sjö- och bokskogsområdet öster om Varberg. Vi spanar efter glada och andra rovfåglar. Storlom, skogsduva och stenknäck har vi också chans att träffa på. Samling på p-platsen vid Getteröns Naturum kl. 09.00. Samåkning (för alla som kan) i bilar från Frölunda kyrka kl 08.00. Ledare: Christer K Andersson (076-841 00 82). … Fortsätt läsa ”Dagsås”

Hornborgasjön

Vi gör en sedvanlig dagstur till Hornborgasjön med omgivningar.

Mallorca

Vi planerar att göra en resa till Mallorca under sista veckan i april 2023.

Balltorp

I detta område finns dammar och våtmarker värda ett besök. Lövsångaren sjunger väl i skogen, och kanske rastar någon ringtrast på fälten. Ca 4 km vandring. Samling kl. 09.00 på p-plats 300 m NO om Sisjöns badplats. Från Fässbergsmotet, följ Lunnagårdsgatan - Mölndals Sisjöväg. Samåkning i bilar från Frölunda kyrka kl 08.40, alternativt buss till … Fortsätt läsa ”Balltorp”

Vinga

Möt vårfåglar på Vinga under valborgsmässohelgen.

Hördalen, Vallda

Ett litet lövskogsreservat med rikt fågelliv. Vi hoppas få höra svarthättan och andra sångfåglar. I närbelägna Brandshultsviken finns kanske en och annan vadare. Ca 3 km promenad. Samling på p-plats vid Hamra Golfklubb (vid Säröleden) kl. 08.10. Hpl Hamravägen (taxezon B), 150 m gångväg. Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12).  Föranmälan per e-post föregående söndag … Fortsätt läsa ”Hördalen, Vallda”

Vårfåglar i Botaniska trädgården

Vi samlas klockan 18.00 innanför grindarna till Botaniska trädgården och vandrar runt ett par timmar och lyssnar efter trastar, bofinkar och kanske någon tidigt anländ sångare. I skymningen kan vi få uppleva morkullornas spelflykt. Info och anmälan till Siv Wallén: wallen.siv@telia.com; 070-661 91 90

Stora Askerön

Ett nytt besöksmål, beläget N om Tjörnbron. Lätt vandring ca 5 km i kulturlandskap med småjordbruk, betesmark och lövskog. Vi lyssnar efter gök och nyanlända sångare och får också veta lite om öns historia. Samling kl. 09.00 på pendelparkeringen vid hpl Säckebäck på Orust, 1 km N om Skåpesundsbron. Samåkning i bilar från p-plats vid … Fortsätt läsa ”Stora Askerön”

Skogstur till Risveden

Tur till gammelskogarna i Risveden, närmare bestämt till Iglekärrs och Eklidens naturreservat strax öster om Skepplanda.

Halland

Vi samåker i bil för en heldag i Halland, med start från Göteborg klockan 8.00. Väder och fåglar får avgöra var vi hamnar, men det blir säkert flera kuststopp, förhoppningsvis en tur inåt landet också och slutligen ett stopp på Getterön. Sångare, vadare, rovfåglar – det kan bli hur bra som helst! Info och anmälan … Fortsätt läsa ”Halland”

Västra Röd, Harestad

En lite mer krävande vandring (högst 7 km) på stigar genom den tämligen orörda skogen mellan Västra Röd och Herrebacka. De flesta av traktens flyttfåglar har nu anlänt. Samling kl. 08.00 vid Harestads kyrka, varifrån Margareta lotsar oss vidare till privat p-plats. Samåkning (för alla som kan) i bilar kl. 07.30 från pendelparkeringen vid hpl … Fortsätt läsa ”Västra Röd, Harestad”

Stålebo dammar

Vi återupprepar fjolårets uppskattade besök vid Stålebo dammar i Lerum. De sex dammarna anlades åren 2004–2007. Vår guide Hasse Österman berättar om våtmarken, fågellivet och hur de sköts för att gynna mångfalden. Samling vid Floda station klockan 9.30. Dit tar man sig med tåg eller bil och samåker därifrån, eftersom det ont om parkeringsplatser vid … Fortsätt läsa ”Stålebo dammar”

Välen

Välkommen till en kvällspromenad vid Välen

Rundtur på Mjörn

Med ångbåten Herbert letar vi fågel på Mjörns innanhav. Avgång kl. 10.00 från Ångbåtsvarvet, Lövekullevägen 13A, Alingsås. Från järnvägsstationen (taxezon B) 1,5 km gångväg västerut enligt följande: Stationsgatan (N om stationen) - Viktoriagatan - Lövekullevägen. Meddela önskemål om samåkning i bil vid anmälan. Preliminärt pris med full båt 250 kr. Ledare: Stig Fredriksson (073-330 28 … Fortsätt läsa ”Rundtur på Mjörn”

Bergumsdalen

I det öppna landskapet vid Lärjeåns övre lopp kan vi träffa på diverse sångfåglar och rovfåglar. Vandringen följer i huvudsak cykelvägen på gamla banvallen med start vid hpl Stenared (nära Olofstorp, taxezon A) kl. 08.05 och avslutas efter ca 5 km vid hpl Stannum station (taxezon B). Ev. bilar ställs på pendelparkering vid hpl Olofstorp … Fortsätt läsa ”Bergumsdalen”