Om oss

Göteborgs Ornitologiska Förening verkar för att utforska fågelfaunan, sprida kunskap om fåglar och stimulera fågelintresset.

Medlemsavgift:
Vuxna: 200 kr
Ungdomar (t o m det år man fyller 25 år): 70 kr
Familj: 270 kr

Det här ingår:
I medlemskapet ingår prenumeration på tidskriften Fåglar på Västkusten (FpV), som utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationsavgiften på FpV för icke medlemmar är 200 kr per år. Mer information om GOF hittar du i vår broschyr som du kan beställa gratis eller ladda ner här.

Så här blir du medlem

  • betala in medlemsavgiften på plusgiro 89 01 68-8 eller Swish 123 335 08 16
  • kontakta oss på gof@gof.nu och meddela namn, adress, födelseår, e-postadress och gärna ditt yrke

Adressändring
Vid adressändring, skicka ett mejl till adress@gof.nu.

Hantering av personuppgifter

» Vår hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). (pdf 250 kB).