Anmälan och information

Exkursioner

Anmäl varje resa separat till resor@gof.nu – Skriv resmålet som ärende. Ange namn, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil.

Anmälningsavgift (om sådan krävs) betalas in på plusgiro 4700696-0 eller Swish 123 268 2326. Ange alltid vilken exkursion betalningen avser. Ditt namn framgår av bankutdraget. Datum för inbetald avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns.

Pris – Ungdomar upp till 26 år ges 25% rabatt på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond.

Vardags

Vardagsvandringar varje torsdag förmiddag – kortare eller längre tur – med fikapaus på vacker plats. Kontrollera alltid här på www.gof.nu om programmet har ändrats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 25 kr/mil. Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com. Om du ej fått svar onsdag, har du fått plats. Kontakta ledaren vid förseningar och sena återbud. Övrig kontakt: Stig Fredriksson, telefon 0703-30 28 16.

Ladybirds

Obligatorisk anmälan senast kl 18 dagen före om inget annat anges. Kom ihåg att ange telefonnummer och mejladress så att vi snabbt kan nå dig i händelse av sena ändringar. Ta gärna med fika! Vi försöker i största möjliga utsträckning att välja lokaler som det är möjligt att åka kollektivt till. Om du ännu inte är medlem i GOF är du välkommen en första gång för att ”prova på”.

Föredrag

Föredragen hålls antingen i Villa Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, Västra Frölunda eller S Allégatan 1 nära Järntorget. 

Studiecirklar

Lär dig mer om fåglar tillsammans med likasinnade! GOF/Studiefrämjandet erbjuder varje år flera studiecirklar – teorikvällar kombinerade med skådande i fält. Teoridelen sker oftast på Villa Ekliden. Kallelse och faktura skickas av Studiefrämjandet. Anmälan görs genom Studiefrämjandet.