Anmälan och information

Exkursioner

Anmäl varje resa separat till resor@gof.nu – Skriv resmålet som ärende. Ange namn, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil.

Anmälningsavgift (om sådan krävs) betalas in på plusgiro 470 06 96-0 eller Swish 123 268 2326. Datum för inbetald avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns.

Pris – Ungdomar upp till 26 år ges 25% rabatt på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond.

Vardags

Vardagsvandringar varje torsdag förmiddag – kortare eller längre tur – med fikapaus på vacker plats. Kontrollera alltid här på www.gof.nu om programmet har ändrats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/mil. Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com. Kontakt: Stig Fredriksson, telefon 0703-30 28 16.

Ladybirds

Du behöver bara anmäla dig till de exkursioner där vi måste åka bil. Vi försöker välja lokaler som det är möjligt att åka kollektivt till. Då träffas vi på angiven plats.

Föredrag

Föredragen hålls antingen i Villa Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, Västra Frölunda eller Falkgatan 7 nära Redbergsplatsen i Studiefrämjandets lokaler. Vi välkomnar dig som fått två doser Covidvaccin eller haft Covid-19 men ber dig stanna hemma om du har förkylningssymptom. 

Studiecirklar

Lär dig mer om fåglar tillsammans med likasinnade! GOF/Studiefrämjandet erbjuder varje år flera studiecirklar – teorikvällar kombinerade med skådande i fält. Teoridelen sker oftast på Villa Ekliden. Kallelse och faktura skickas av Studiefrämjandet. Anmälan görs genom Studiefrämjandet.