Styrelse

Ordförandeposten är vakant tills vidare

Manne Strömbäck, vice ordförande, manne.stromback@gof.nu (0708-996692)
Anna Lena Ringarp, sekreterare, annalena.ringarp@gof.nu (0708-279376)
Annica Nordin, vice sekreterare, annica.nordin@gof.nu (0707-530758)
Roden Bergenstein, kassör, roden.bergenstein@gof.nu (0735-686599)

Johan Ander, ledamot, johan.ander@gof.nu (0705-171161)
Berndt Andersson, ledamot, berndt.andersson@gof.nu (0705-382846)
Ulla Arnberg, ledamot, ulla.arnberg@gof.nu (0707-758825)
Jan Funke, ledamot, jan.funke@gof.nu (0702-978800)
Leif Jonasson, ledamot, leif.jonasson@gof.nu (0706-518079)
Leif Lithander, ledamot, leif.lithander@gof.nu (0706-027902)
Hampus Lybeck, ledamot, hampus.lybeck@gof.nu (0702-501782)
Per Tengroth, ledamot, per.tengroth@gof.nu (0709-875408)
Per Undeland, ledamot, per.undeland@gof.nu (0734-198450)

Valberedning

Berndt Lindberg, berndt.lindberg@gof.nu

Stig Fredriksson, stig.fredriksson@gof.nu

Tommy Järås, tommy.jaras@gof.nu

Revisorer och Revisorssuppleanter

revisorer : Crister Eriksson och Mona Hansson

revisorssuppleanter:Stina Andresson och Bo Sobéus.