Torslandaviken

Torslandavikskommittén arbetar främst med frågor som rör restaurerings- och utvecklingsprojekt, skötselfrågor och inventeringar kopplat till Torslandaviken. GOF:s kommitte har ett nära samarbetet med Föreningen Torslandavikens naturreservat (FTN) hemsida

Vi har uppdaterat vår utvecklingsplan tillsammans med Torslandavikens Naturreservat (FTN) och jobbar med diverse olika restaurerings- och utvecklingsprojekt i Torslandaviken, till exempel konstgjorda backsvalebon i husliknande anordningar (bon uppsatta i slutet av 2019), en anlagd bobrink för kungsfiskare, holkar och häckningsflottar samt utformning och lokalisering av anlagda våtmarker på olika ställen, bland annat vid backsvalehögen och vid pumpstationen och andra platser.