Torslandaviken

Torslandaviken är med sin storlek och fågelrikedom under alla årstider Göteborgsregionens främsta fågellokal. Området är klassat både som Natura 2000-område och IBA-område (Important Bird Area= globalt viktigt område för bevarandet av fågelpopulationer utifrån internationellt uppställda kriterier)

Ett av Torslandavikens mäktiga fågeltorn. Foto: Christer Fält

GOF:s Torslandavikskommitté arbetar främst med frågor som rör restaurerings- och utvecklingsprojekt, skötselfrågor och inventeringar kopplat till Torslandaviken. GOF:s kommitte har ett nära samarbetet med Föreningen Torslandavikens naturreservat (FTN) hemsida

Vi har uppdaterat vår utvecklingsplan tillsammans med Torslandavikens Naturreservat (FTN) och jobbar med diverse olika förbättringsåtgärder i Torslandaviken.

Vi försöker också ordna några ”arbetsdagar” per år, där alla är välkommna! Målet med detta är, att vi med gemensamma krafter, försöker ”fågel-optimera” området runt viken. 🙂

Spaning efter en ny fågelart för Sverige – Orientpipare. Sågs i Torslandaviken våren 2020
Foto: Adam Bergqvist

Några av de förbättringar som genomfördes 2019:

  • Fågelholksprojekt
  • Uppförande av en artificiell backsvalekoloni
  • Restaurering av norra stranden (vadarstranden)
  • Slaghackning av vass för att återskapa våtmarkerna och strandängarna längs Karholmsdammens västra strand från Karholmsudden och norrut.
  • med mera 🙂

Info om kommande ”Vadehavet” som kommer ersätta ”Mudderdammen”:

Göteborgs hamn AB ansvarar för hela projektet. Grundkonstruktionen av dammen är klar, med vallar och häckningsöar mm.

Tidsplan för kommande arbete:

  • Pumpanläggningar och röranslutningar klart. Maj-juni 2021
  • Vattenförsörjning klart vadehav. Juli 2021 (vattenfyllning och start av intrimningsfas)
  • Intrimmning och drifttagning av vadehavet. Intrimningsfas-juli 2021-2023.
  • Iordningställan av områdena mellan inre och yttrevallen. -juli 2021.

Djurhållningen vid Torslandaviken

Vår djurhållare i Torslandaviken, Emil Hjalmarsson, är i 30-års åldern och ”efterträder” Bertil Andersson. Emil kommer från Kungälv och har en gård i Backer i Ytterby med hundratalet djur med inriktning på köttproduktion. I Torslandaviken har han f.n. 18 djur. Det är en blandning av Charolais, Aberdeen angus och Simmental. Tjuren på bilden är dock en Herreford. Kåre informerade lite om våra utvecklingsplaner i viken och han verkade positiv och berättade om sina djur. Om det är något särskilt som berör djuren, är han tacksam om vi hör av oss, och vi bestämde att Magnus Persson och Kåre Ström tills vidare är kontaktpersoner i frågor som rör djurhållningen.

En av de viktiga ”arbetarna” som håller Torslandaviken öppen, här en tjur av rasen Herreford.
Foto: Kåre Ström

GOF har bestämt att sponsra verksamheten runt Torslandaviken med ett nytt fågeltorn och ett gömsle. Potentialen för området är enormt och vi är glada att få bidra till den framtida utvecklingen!

Dock kommer detta kosta en del pengar så vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vill ni bidra så kan ni skicka en gåva antingen via plusgiro eller via Swish.

Märk gåvan: Fågeltorn!

plusgiro 89 01 68-8

Swish: 1233350816

Ejdrar i Torslandaviken. Foto: Christer Fält

Göteborgs kommuns informationsfolder om Torslandaviken: