Torslandaviken

Torslandaviken är med sin storlek och fågelrikedom under alla årstider Göteborgsregionens främsta fågellokal. Området är klassat både som Natura 2000-område och IBA-område (Important Bird Area= globalt viktigt område för bevarandet av fågelpopulationer utifrån internationellt uppställda kriterier).

Info om Vadehavet:

Torslandavikens vadehav

Invigningen 10 septemer 2021:

Intrimning av Vadehavet kommer göras fram till 2023.

Föreningarna GOF och NTF arbetar kontinuerligt med olika förbättringsåtgärder.

GOF:s Torslandavikskommitté arbetar främst med frågor som rör restaurerings- och utvecklingsprojekt, skötselfrågor och inventeringar kopplat till Torslandaviken. GOF:s kommitté har ett nära samarbetet med Föreningen Torslandavikens naturreservat (FTN) hemsida

Vi har uppdaterat vår utvecklingsplan tillsammans med Torslandavikens Naturreservat (FTN) och jobbar med diverse olika förbättringsåtgärder i Torslandaviken.

Vi försöker också ordna några ”arbetsdagar” per år, där alla är välkomna! Målet med detta är, att vi med gemensamma krafter, försöker ”fågel-optimera” området runt viken. 🙂

Spaning efter en ny fågelart för Sverige – Orientpipare sågs i Torslandaviken våren 2020
Foto: Adam Bergqvist

Djurhållningen vid Torslandaviken

Vår djurhållare i Torslandaviken är Emil Hjalmarsson, han kommer från Kungälv och har en gård i Backer i Ytterby med hundratalet djur med inriktning på köttproduktion. I Torslandaviken har han f.n. 18 djur. Det är en blandning av Charolais, Aberdeen angus och Simmental. Tjuren är dock en Hereford. Om det är något särskilt som berör djuren, är han tacksam om vi hör av oss, och vi bestämde att Magnus Persson och Kåre Ström tills vidare är kontaktpersoner i frågor som rör djurhållningen.

En av de viktiga ”arbetarna” som håller Torslandaviken öppen, här en tjur av rasen Hereford.
Foto: Kåre Ström
Ett av Torslandavikens mäktiga fågeltorn. Foto: Christer Fält

GOF har bestämt att sponsra verksamheten runt Torslandaviken med ett nytt fågeltorn och ett gömsle. Potentialen för området är enormt och vi är glada att få bidra till den framtida utvecklingen!

Visualisering av det tilltänkta fågeltornet som kommer vara placerat vid det nya Vadehavet.

Dock kommer detta kosta en del pengar så vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vill ni bidra så kan ni skicka en gåva antingen via plusgiro eller via Swishk. Märk gåvan: Fågeltorn

plusgiro 89 01 68-8

Swish: 123 335 0816

Ejdrar i Torslandaviken. Foto: Christer Fält

GP om Vadehavet:

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skr%C3%A4pdeponi-blir-f%C3%A5gelparadis-h%C3%A4r-kan-du-se-de-ovanliga-arterna-1.54704204

Svt om Vadehavet:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mudderdeponi-har-blivit-fagelidyll?fbclid=IwAR22bun_I20EMqM1xS7IUiCfZLMHhm5LM0crCQbna3iTR7P2RwzodswCBt8

Göteborgs kommuns informationsfolder om Torslandaviken:

Det avtal som finns mellan Göteborgs hamn, Föreningen Torslandavikens Naturreservat och GOF:

Skrivelse skickad till Göteborgs hamn AB 2020-10-08: