Kommittéer

Det är i kommittéerna som det stora arbetet utförs. Allt arbete görs av frivilliga som satsar sin tid och energi på att sätta ihop ett bra program, leda exkursioner, göra en bra tidning, verka för fåglarnas väl, engagera föredragshållare och allt annat som utgör vår föreningsverksamhet.

Exkursionskommittén
Gunilla Jarfelt, gunilla.jarfelt@gof.nu (0705-15 52 85)
Maria Eriksson, Berndt Lindberg, Susanne Pettersson, Anna Lena Ringarp, Manne Strömbäck, Annica Nordin

Fågelskydd
Lars Gerre, lassegerre@yahoo.se (073-386 37 65)
Christer Johansson, Morgan Johansson, Robin Karlsson, Leif Lithander, Viktor Svedberg

Föredrag
Ulla Arnberg, ulla.arnberg@gof.nu (0707-75 88 25)
Bodil Nyström

Inventering
Mia Wallin, mia.wallin@gof.nu (0706-17 42 58)
Roger Eskilsson, Tommy Järås, Johan Svedholm

Nidingen
Dennis Kraft, dennis.kraft@gof.nu (0706-38 09 85)
Johan Ander, Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Tommy Järås, Anders Magnusson, Anders Melin, Josefina Pehrson, Per Petersson, Uno Unger, Eva Åkesson

Redaktionen för Fåglar på Västkusten
Karin Magnander, karin.magnander@gof.nu
John Andersson, Björn Dellming, Stig Fredriksson, Kerstin Hirmas, Jan-Åke Noresson, Rolf Skoog

Regional rapportkommitté Göteborg (Rrk)
Johan Svedholm, johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)
Per Björkman, Ola Bäckman, Silke Klick, Pär Lydmark, Magnus Rahm, Per Undeland, Uno Unger, Elis Ölfvingsson

Hemsida och Sociala medier
Manne Strömbäck, manne.stromback@gof.nu (0708-996692)

Hemsideuppdateringar och förslag skickas till hemsida@gof.nu

Studieverksamhet
Eva Åkesson, eva.akesson@gof.nu (0708-120285)
Berndt Andersson

Torslandaviken
Kåre Ström, kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)
Peter Danielsson, Peder Kinberg, Dennis Kraft, Staffan Larsson, Magnus Persson, Manne Strömbäck