Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Överön

Vid denna numera landfasta ö N om Nordre älvs fjord samlas en del fågel höstetid. 4-5 km vandring på vägar och bitvis blöta stigar. Samåkning (för alla som kan) från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 08.05. Från vägen Kornhall - Kärna tag vänster mot Överön efter ca 5 km från färjan. Fortsätt förbi allmänna … Fortsätt läsa ”Överön”

Mallorca på GOFs vis

Södra Allegatan 1B

Vi gör många resor för att se fåglar både inom och utom landet. Denna vår var Mallorca målet. I vanlig ordning var det inget slarv utan 110 arter tänkbara fåglar letades upp, bland annat rödnäbbad trut, kaveldunsångare och balerariska raser av taloxe och blåmes. Det blev dessutom besök i ett kloster och en botanisk trädgård. … Fortsätt läsa ”Mallorca på GOFs vis”

Vättlefjäll

Även i år gör vi en längre höstvandring i Vättlefjäll, denna gång runt Björsjön. Vi följer markerade stigar, i huvudsak genom skogsterräng men även öppen kulturmark, totalt 8,5 km. Vi träffas kl. 09.45 på pendelparkeringen (söder om busshållplatserna) vid Bohus station (taxezon A) för samåkning i bilar till startplatsen. Kontrollera tiden här på hemsidan! Ledare: … Fortsätt läsa ”Vättlefjäll”

Höstexkursion till Öland

Vi kör vecka 40 i år också för vår höstresa till Öland och hoppas att det blir bra för rara östliga sångare. Men det är förstås väder och vind som styr vad som dyker upp. Vi vet i alla fall att luften vid denna tid är fylld av sydflyttande fåglar med dominans av vitkindade gäss. … Fortsätt läsa ”Höstexkursion till Öland”

Götaälvdalen

Vandring 6 km på grusväg längs järnvägen och strandängarna mellan Älvängen och Nol. På sträckan finns ett fågeltorn men inga sittplatser, så tag gärna med liten hopfällbar stol el.dyl. Samling på Älvängens pendeltågsstation (taxezon B) kl. 08.55. Kontrollera tiden här på hemsidan! Hemresa från Nols station (taxezon B). Ledare: Lars Hellman (070-993 15 12). Föranmälan … Fortsätt läsa ”Götaälvdalen”

Hyppeln

Hyppeln i norra skärgården är en bra utkikspunkt. Där kan vi se tretåig mås, tordmule och havssula om vi har tur.

Välkommen till GOF!

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Vår förening har så mycket att erbjuda, något man som ny medlem inte alltid inser. Vi är angelägna att visa på vad man kan ha för glädje och nytta av vår förening, och presenterar denna afton en översikt av aktiviteter, men vill också veta vad du själv önskar av oss. Med Annika Nordin, ordförande i … Fortsätt läsa ”Välkommen till GOF!”

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) från Frölunda kyrka kl. 07.00. Från vägen Mariedal - Gottskär tag Häcklehagsvägen mot Orreviken. Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen till p-plats vid … Fortsätt läsa ”Mönster”

Rörö

Denna utpost i norra skärgården kan bjuda på såväl havsfåglar som rastande tättingar. Vandring ca 4 km på stigar och vägar på öns södra del. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, Burö färjeläge (taxezon A; p-plats finns). Färjan avgår kl. 09.55 till Rörö, där ledaren ansluter. Kontrollera tiderna här på hemsidan! Ledare: Ingemar Åhlund (070-450 86 … Fortsätt läsa ”Rörö”

Kärrsjön, Härryda

Natur- och kulturvandring i ett fint skogsområde öster om Landvetters flygplats. Vi vandrar 9 km (med två raster) på lättgångna stigar och skogsvägar, lätt till måttligt kuperat. I området finns många spår av äldre bebyggelse och förhoppningsvis en del skogsfåglar. Hpl Landvetterhotellet (taxezon B), där en av ledarna möter kl. 09.57. Bilresenärer möts på norra … Fortsätt läsa ”Kärrsjön, Härryda”

Vinga – fullbokat

Vi kan hoppas på toppskarv, tretåig mås, havssula, grisslor, labbar och kanske någon förbiflygande stormfågel. Vi kommer att promenera över berget och på steniga stigar, så du behöver ha god kondition.

Fåglar svetsar samman

Södra Allegatan 1B

Birgitta Meyer och Anita Niklasson träffades på en vardagsvandring vid Tjolöholm, och det blev början till en vänskap som utöver fotografi har inneburit både resor och akvarellmålning. De är ofta med på våra vardagsvandringar och fotograferar så mycket de hinner. kl 19:00 , Allégatan 1B

Prästtjärn, Partille

Samling kl. 10.05 på p-plats vid hpl Åstebo (taxezon A) norr om Kåsjön. Därifrån går vi en runda på mestadels bra (men bitvis branta) promenadstigar genom blandskogen runt Prästtjärn, totalt ca 5 km. Vi spanar och lyssnar efter de fåglar som kan finnas här nu. Ledare: Jan Åkerström (070-680 02 09). Föranmälan per e-post föregående … Fortsätt läsa ”Prästtjärn, Partille”

Hjälms våtmark

Denna anlagda våtmark vid Rolfsån öster om Kungsbacka är en fin lokal för änder, rovfåglar m.m. Vandring ca 3 km på (kanske lite blöta) stigar. Samling kl. 10.00 på p-platsen, Hjälms våtmark (koordinater N57.49375, E12.15790; liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca 200 m nedströms Hjälms bro). Samåkning i bilar (för alla som kan) från Frölunda kyrka … Fortsätt läsa ”Hjälms våtmark”

Silltruten

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Silltruten är en flyttfågel, som flyger till Västafrika på vintern. På Nidingen har länge funnits en stor koloni, där fåglarna länge har ringmärkts med färgringar. Nu har ett antal försetts med satellitsändare, något som har givit överraskande resultat. Tommy Järås berättar gärna om detta. kl 19:00 på Ekliden

Sisjön – Oxsjön

Lätt vandring ca 8 km på skogsvägar i Sandsjöbackareservatets norra del. Kanske finns det änder i sjöarna och mesar i skogen. Samling kl. 10.15 på p-plats vid scoutstugan, Sisjövägens slut. Hpl Askims Svartmosse, 150 m gångväg. Ledare: Lisbeth Eliasson (070-573 07 65). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till … Fortsätt läsa ”Sisjön – Oxsjön”

Hallandskusten

Halland brukar så här års kunna bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka och kanske vinterhämpling.

Stenungsundskusten

I Hake fjord innanför Tjörn vistas en hel del änder och andra sjöfåglar så här års. Kanske ser vi även havsörn. Vi besöker några lokaler i området (se FpV 4/2021). Begränsade p-möjligheter. Samåkning i bilar (för alla som kan)  från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl. 09.30. Väg E6 norrut till avfart 89. Samling vid … Fortsätt läsa ”Stenungsundskusten”

Skönheter i ett hotat Arktis.

Södra Allegatan 1B

Bengt-Åke Öhgren, präst, fotograf och äventyrare, reser gärna från sol och värme till kyla, is och snö. Det som lockar honom är en svindlande, vacker natur med ett myller av liv. Isbjörnar, polarrävar och miljoner flyttfåglar gör Arktis till ett eldorado för naturälskaren – med eller utan kamera. kl 19:00 , Allégatan 1B

Slottsskogen

Liten vintervandring i parkernas park med vissa möjligheter att få se ekorrar, parande gräsänder och små vackra blåmesar på nära håll. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl. 10.00. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: Stig Fredriksson (070-330 28 16). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Julfest

Traditionsenlig trivsam samvaro på Villa Ekliden i Frölunda med mat och dryck samt bildvisning och musikunderhållning. Vi träffas kl. 10.00. Hpl Västra Frölunda kyrka. Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com. Hör av dig till Lisbeth (070-573 07 65) om du vill bidra till förplägnaden och till Stig … Fortsätt läsa ”Julfest”

Fågelatlas över Göteborg

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Vilka fåglar häckar i vår kommun? Och vad har hänt med dem under det senaste halvseklet? Detta vet vi tack vare att 103 av våra medlemmar först inventerat och sedan skrivit en bok om detta. Vissa fågelarter minskar, andra vandrar in och finner sig väl till rätta. Stig Fredriksson berättar och presenterar denna, för många … Fortsätt läsa ”Fågelatlas över Göteborg”

Billdal

Vi spanar efter vinterfåglar vid Killingsholmen och Haga kile och passerar även någon fågelmatning. Lätt vandring ca 3 km. Samling kl. 10.00 på p-plats vid hpl Billdals gård (söder om Billdals park). Ledare: Börje Carlsson (070-669 89 99). Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl. 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com.

Göteborgs hamn

Samling under Älvsborgsbron vid Klippan kl. 09.45 (hpl Vagnhallen Majorna, följ Karl Johansgatan västerut - Banehagsgatan, 700 m). Efter lite spaning där tar vi färjan till Lilla Bommens hamn, där man kan ansluta kl. 10.50. Vi fortsätter till fots ett par kilometer till Säveåns mynning, varifrån buss går tillbaka mot centrum. Kontrollera tiderna här på … Fortsätt läsa ”Göteborgs hamn”

Göteborgs vinterrunda

Vi startar det nya året med att försöka se de fåglar som finns i och runt Göteborg.