Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Överön

Vid denna numera landfasta ö N om Nordre älvs fjord samlas en del fågel höstetid. 4-5 km vandring på vägar och bitvis blöta stigar. Samåkning (för alla som kan) från … Fortsätt läsa ”Överön”

Vättlefjäll

Även i år gör vi en längre höstvandring i Vättlefjäll, denna gång runt Björsjön. Vi följer markerade stigar, i huvudsak genom skogsterräng men även öppen kulturmark, totalt 8,5 km. Vi … Fortsätt läsa ”Vättlefjäll”

Götaälvdalen

Vandring 6 km på grusväg längs järnvägen och strandängarna mellan Älvängen och Nol. På sträckan finns ett fågeltorn men inga sittplatser, så tag gärna med liten hopfällbar stol el.dyl. Samling … Fortsätt läsa ”Götaälvdalen”

Hyppeln

Hyppeln i norra skärgården är en bra utkikspunkt. Där kan vi se tretåig mås, tordmule och havssula om vi har tur.

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) … Fortsätt läsa ”Mönster”

Rörö

Denna utpost i norra skärgården kan bjuda på såväl havsfåglar som rastande tättingar. Vandring ca 4 km på stigar och vägar på öns södra del. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, … Fortsätt läsa ”Rörö”

Vinga – fullbokat

Vi kan hoppas på toppskarv, tretåig mås, havssula, grisslor, labbar och kanske någon förbiflygande stormfågel. Vi kommer att promenera över berget och på steniga stigar, så du behöver ha god kondition.

Silltruten

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Silltruten är en flyttfågel, som flyger till Västafrika på vintern. På Nidingen har länge funnits en stor koloni, där fåglarna länge har ringmärkts med färgringar. Nu har ett antal försetts … Fortsätt läsa ”Silltruten”

Hallandskusten

Halland brukar så här års kunna bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka och kanske vinterhämpling.

Slottsskogen

Liten vintervandring i parkernas park med vissa möjligheter att få se ekorrar, parande gräsänder och små vackra blåmesar på nära håll. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl. 10.00. Hpl … Fortsätt läsa ”Slottsskogen”

Julfest

Traditionsenlig trivsam samvaro på Villa Ekliden i Frölunda med mat och dryck samt bildvisning och musikunderhållning. Vi träffas kl. 10.00. Hpl Västra Frölunda kyrka. Föranmälan per e-post föregående söndag (från … Fortsätt läsa ”Julfest”

Billdal

Vi spanar efter vinterfåglar vid Killingsholmen och Haga kile och passerar även någon fågelmatning. Lätt vandring ca 3 km. Samling kl. 10.00 på p-plats vid hpl Billdals gård (söder om … Fortsätt läsa ”Billdal”

Göteborgs hamn

Samling under Älvsborgsbron vid Klippan kl. 09.45 (hpl Vagnhallen Majorna, följ Karl Johansgatan västerut - Banehagsgatan, 700 m). Efter lite spaning där tar vi färjan till Lilla Bommens hamn, där … Fortsätt läsa ”Göteborgs hamn”

Göteborgs vinterrunda

Vi startar det nya året med att försöka se de fåglar som finns i och runt Göteborg.