Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Anmälan är obligatorisk

Föranmälan per e-post föregående söndag (från kl 20.00) samt måndag och tisdag till naturstig1@gmail.com. Kontakt: Stig Fredriksson, telefon 0703-30 28 16.

Anmälan är obligatorisk (oftast)

Anmäl varje resa separat till resor@gof.nu – Skriv resmålet som ärende. Ange namn, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil.

Hyppeln

Vi besöker den lilla pärlan Hyppeln i yttre havsbandet i Göteborgs norra skärgård. 

Öland

Den klassiska Höstresan till Öland (Öland i oktober är en spännande fågeltid ). Den här gången återgår vi till vecka 40 för höstresan till Öland.

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) … Fortsätt läsa ”Mönster”

Finnsjön

I denna sjö söder om Mölnlycke ser man ibland storlom. Hackspettar och diverse tättingar finns i omgivningarna. Ca 6 km promenad runt sjön på lättgångna stigar. Från Djupedalsängsvägen följ Stenhuggarevägen … Fortsätt läsa ”Finnsjön”

Flyttfågelspaning på Rörö

Vi vandrar över Rörös nästan helt trädlösa ljung- och gräshedar och ser vad som kan gömma sig bland buskarna. På västsidan blickar vi ut över klapperstensfälten och en fri havshorisont med allt vad det kan erbjuda av havsfåglar och sydsträckande fågelarter.

Hyppeln

Denna utpost i norra skärgården kan, särskilt vid pålandsvind, bjuda på havssula, alkor och toppskarv. 3 km lätt vandring runt ön. Vi samlas på busshållplatsen vid Burö färjeläge (zon A; … Fortsätt läsa ”Hyppeln”

Cypern – en fågel-hotspot som berör

Södra Allegatan 1B

Victor Tjernberg berättar om fågelskådning på olika delar av ön och under olika säsonger och ger tips för ett lyckat besök.

Hökälla

Änder samt enkel- och dvärgbeckasin brukar hålla till i denna våtmark på Hisingen. Stövlar rekommenderas. Samling kl. 10.00 på p-plats vid Skogomevägen nära järnvägskorsningen. Fler p-platser finns vid Tuve kyrka, … Fortsätt läsa ”Hökälla”

Jubileumsfest

Anmäl dig till GOFs 70-årsjubileum 12 november Vi hoppas att många vill delta i firandet. Lokal för festligheterna blir Aptitgården på Vädursgatan 5 i Gårda och där finns gott om … Fortsätt läsa ”Jubileumsfest”

Vinga

Vi åker med Roger Eskilsson till Vinga för att komma närmare de fåglar som vistas ute till havs under höst och vinter. Vi kan hoppas på toppskarv, tretåig mås, havssula, … Fortsätt läsa ”Vinga”

Öxnäs

I detta jordbrukslandskap nära Nordre älv ser man ofta gäss, rovfåglar m.m. Samling kl. 09.00 på p-plats 700 m in på Öxnäsvägen från Kongahällavägen. Vandring på vägar och (kanske blöta) … Fortsätt läsa ”Öxnäs”

Hallandskusten

Halland brukar så här års kunna bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka och kanske vinterhämpling. Vi stannar på ett antal kustlokaler och gör möjligen, beroende på tid och fågeltillgång, … Fortsätt läsa ”Hallandskusten”

Fåglar vid Ånnsjön

Ekliden S Dragspelsgatan 32, V Frölunda

Filip Jansson tar er med på en resa i fjällpiparnas, ringtrastarnas och dubbelbeckasinernas marker under några veckor i juni

Stora Amundö

Vandring ca 3 km på mestadels lättgångna stigar genom skogs- och strandbiotoper. Vi spanar efter änder i vikarna och småfåglar i skogen. Samling kl. 10.05 vid bron till Stora Amundö, … Fortsätt läsa ”Stora Amundö”

Torslandaviken

Några kilometers mestadels lätt vandring i detta område, som alltid drar till sig fåglar, t.ex. änder och tättingar. Samling kl. 10.00 vid f.d. modellflygfältet (med p-möjlighet) vid Karholmsvägens rondellanslutning till … Fortsätt läsa ”Torslandaviken”

Göteborgs vinterrunda

Som traditionen bjuder ”gör” vi Göteborgstrakten på trettondag jul.

Orrspel i Småland 1-2 april

Vi planerar en resa till Småland för att uppleva orrspel på en myr i närheten av Växjö. Tidigaste anmälan 15 januari.