Nidingen

På ön Nidingen utanför Kungsbacka har vi vår fågelstation, där fågelstudier och ringmärkning bedrivits sedan 1980.

Fågelstationens hemsida ligger just nu nere p g a tekniska problem. Vi arbetar på att lösa detta så snart som möjligt.

Nidingens bebyggelse. Foto: Kim Larsson

Nidingen är en av Hallands finaste fågelöar. Öns isolerade läge lång ute i Kattegatt gör den till en viktig sträck- och rastlokal för flyttande fåglar vår och höst. Nidingens signum, den tretåiga måsen häckar i fönsternischerna på de gamla fyrarna samt på ett av öns sjömärken. Ön hyser dessutom häckande
populationer av fiskmås, gråtrut, silltrut, tobisgrissla, skärpiplärka, silvertärna, småtärna och vissa år även kentsk tärna.