Remisser

2020

Sammanställning av arbetet kring Yxsjöområdet:

LONA-projekt 2015-2020 2020-06-01 (pdf 10 MB)

Yttrande Göteborg – Borås en del av nya stambanor. Järnvägsplan, Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2020-03-10 (pdf 2 MB)

Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park 2008 (pdf 2 MB)

Yxsjöområdet – miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploateringar, konflikter och lösningar 2015-09-23 (pdf 10 MB)

Nyckelbegrepp i artskyddsförordningen
Definitioner av de centrala begreppen inom fågelskydd. Plus tabell med våra hotade eller starkt minskade arter och häckningstid för våra häckfåglar (2014).
Nyckelbegrepp i artskyddsförordningen (pdf 790 kB)

Inventering av tjäderlekplatser i Härryda, Mölndal och Partille kommuner 2011-2014.
Rapport med bilder i låg upplösning (pdf 8 MB)

Äldre yttranden och remisser

Angående tillstånd till skyddsjakt efter storskarv

» Yttrande över tillstånd till skyddsjakt efter storskarv på fastigheterna Vrångö S1 och S2, Göteborgs kommun 2017-10-02 (pdf 185 kB)

» Överklagan av tillstånd till skyddsjakt efter storskarv på fastigheterna Vrångö S1 och S2, Göteborgs kommun 2017-10-19 (pdf 195 kB)

» Underrättelse från förvaltningsrätten, med Sveriges Fiskares PO och Jägareförbundets yttranden 2018-03-15 (pdf 18 MB)

» Yttrande angående överklagan av tillstånd till skyddsjakt på storskarv 2018-04-19 (pdf 207 kB)

Yttrande angående planerna på vattenarbeten i Forsåker

» Yttrande lämnat till Mark- och Miljödomstolen angående planerna på vattenarbeten i Forsåker, Mölndal, i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde 2017-06-30 (pdf 214 kB)

» GOF:s yttrande till Mark- och miljödomstolen 2018-04-11 (pdf 517 kB)

Samrådsyttrande inför nytt miljötillstånd Säve Flygplats

» Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd Säve Flygplats 2018-04-01 (pdf 367 kB)

Yttrande: Detaljplan för trafikplats samt del av Hisingsleden

» Yttrande angående Detaljplan för trafikplats vid Hisingsleden/Assar Gabrielssons väg samt del av Hisingsleden 2018-03-28 (pdf 357 kB)

Yttrande: ombyggnad av inre delen av småbåtshamnen Björla

» Yttrande inför planerad vattenverksamhet avseende ombyggnad av inre delen av småbåtshamnen Björla 2018-03-12 (pdf 368 kB)

Remissvar på förslag till översiktsplan för Mölndal

» GOF:s remissvar på förslag till översiktsplan för Mölndal 2018-09-02 (pdf 147 kB)

Remissvar på förslag till deponi vid Bergsjön

» GOF:s remissvar på förslag till deponi vid Bergsjön 2018-09-30 (pdf 135 kB)