Yxsjöområdet

Sammanställning av arbetet kring Yxsjöområdet:

Yttrande till Trafikverket om ny järnväg Göteborg-Borås 2021-06-11 (pdf)

LONA-projekt 2015-2020 2020-06-01 (pdf 10 MB)

Yttrande Göteborg – Borås en del av nya stambanor. Järnvägsplan, Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2020-03-10 (pdf 2 MB)

Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park 2008 (pdf 2 MB)

Yxsjöområdet – miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploateringar, konflikter och lösningar 2015-09-23 (pdf 10 MB)

Nyckelbegrepp i artskyddsförordningen
Definitioner av de centrala begreppen inom fågelskydd. Plus tabell med våra hotade eller starkt minskade arter och häckningstid för våra häckfåglar (2014).
Nyckelbegrepp i artskyddsförordningen (pdf 790 kB)

Inventering av tjäderlekplatser i Härryda, Mölndal och Partille kommuner 2011-2014.
Rapport med bilder i låg upplösning (pdf 8 MB)