Inventeringsdag i Svartedalen

Inventering i Svartedalens naturreservat med samling den 23 april kl 11:00 vid Bottenstugan för genomgång, lämpliga områden att besöka, (kartor bl a). Samlingen gäller före inventeringen för de som vill inventera växter, lavar, mossor, insekter, dock ej fåglar. Inventering 12.00 – 16.00. Medtag matsäck och egen inventeringsutrustning (t.ex. lupp, kikare, gps, anteckningsbok och vad man kan behöva).
Fågelinventerare bör gå ut i gryningen, men kan om de så vill komma till Bottenstugan kl 11.00 efter sin inventering och kan även fortsätta eller ansluta sig till någon annan grupp. Fågelinventerare samlas (för de som vill) vid Bottenstugan runt kl 06.00. Kartor kan fås av Kåre, som är kontaktperson (telefon 0737-723204). Medtag egen matsäck och utrustning i övrigt.

Lämpliga arter och områden för fågelinventerare är följande:

Tjäder (företrädesvis i skogsbestånd söder om vägen mellan Bottenstugan och Klarevatten, dock ej på hyggen). Notera även spillning.
Orre (på myrområden i hela naturreservatet inkl vid Stendammen). Notera även spillning.
Särskild uppmärksamhet bör även riktas mot spillkråka, mindre hackspett, gröngöling, duvhök, kungsfågel och talltita samt sparvuggla och ev. tretåig hackspett och järpe. Högst prioritet i den södra delen av Svartedalen
Notera även vattensamlingar med tanke på grodlek, rom och grodor.

Svartedalens dag
Rädda Svartedalen kommer att arrangera Svartedalens dag lördagen den 21 maj med guidade fågel- och växtexkursioner, hundsök och spårning, målskjutning samt poängpromenad. Mer information kommer senare.

Text: Kåre Ström
Foto: Björn Dellming