Kvadratjakten 13 september

Lördagen den 13 september är det dags för årets höstupplaga av Kvadratjakten, tävlingen där det gäller att se så många arter som möjligt från en kvadrat på 10×10 m. Tävlingen brukar vara mycket uppskattad och de flesta som varit med någon gång brukar återkomma år efter år som deltagare. Har du aldrig varit med förut är det kanske dags för en premiär i år? Tävlingen är öppen för alla, oavsett ambitionsnivå. Även om man inte vinner får man i alla fall en garanterat annorlunda och trevlig dag i fält.

Reglerna i korthet:

– Varje lag ska bestå av 3-5 personer, och dessa ska från en kvadrat på 10×10 m observera så många fågelarter som möjligt under tävlingstiden (kl 0:00-13:00). Endast arter som hörs/ses av samtliga lagmedlemmar får räknas. Det är tillåtet att lämna kvadraten under tävlingstiden, men man får endast räkna arter som ses/hörs när man är i rutan.

– Tävlingsrutan måste vara belägen inom Göteborgs rapportområde (men det är tillåtet att räkna fåglar som ses utanför rapportområdet så länge de ses från en kvadrat inom rapportområdet). Göteborgs rapportområde omfattar kommunerna Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal (förutom Lindome socken).

– Om två lag gör anspråk på samma lokal har det lag som aldrig stått på lokalen tidigare företräde. Har båda lagen stått på lokalen tidigare får det lag som stod där senast flytta sig. Har inget av lagen stått där blir det lottning om inget av lagen frivilligt tar en annan lokal.

– Efter tävlingens slut samlas alla lag för gemensam artgenomgång på en lämpligt belägen lokal (annonseras senare).

Anmälan:

Anmälningar tas emot i forumtråden ”Kvadratjakten 13 september”. Ange lagnamn, deltagare och plats (alternativt komplettera med plats senare om ni inte har bestämt er). Här kommer också alla slutliga detaljer om tävlingen annonseras, så se till att hålla er uppdaterade med innehållet i tråden.

Text: Pär Lydmark
Bild: Pär Lydmark