Resultat från fågelräkningar

Resultat från fågelräkningar

Resultat från 6 av GOF sponsrade fågelmatningar 2018 i SOF/Birdlifes projekt Vinterfåglar inpå Knuten.

Hönö
Ansvarig Bengt Karlsson.
Räkning: 28 januari 10 – 12.
(Inom parentes räkningen 2017)
Ringduva 2 (4)
Större hackspett 1 (1)
Skata 2 (-)
Kråka 1 (1)
Svartmes 1 (-)
Blåmes 2 (10)
Talgoxe 4(4)
Bofink 1 (2)
Grönfink 1(2)
(Dessutom 2017: Sparvhök 1, Gärdsmyg 1, Nötväcka 1, Koltrast 1, Rödhake 1)
Mänskliga besökare : 8

Erikslund, Kvibergs kyrkogård
Ansvarig: Peter Keil.
Räkning: 28 januari 10 – 12.
Ringduva 8 (4)
Större hackspett 2 (1)
Koltrast 7 (13)
Björktrast 1 (1)
Stjärtmes 9 (9)
Entita 2 (3)
Svartmes 1 (1)
Blåmes 8 (11)
Talgoxe 10 (6)
Nötväcka 2 (2)
Skata 1 (-)
Bergfink 2 (-)
Grönfink 6 (4)
Gråsiska 3 (-)
(Dessutom 2017: Rödhake 1, Tofsmes 1, Nötskrika 1, Bofink 5, Grönsiska 1, Domherre 6)
Mänskliga besökare: 7

Fridhems gammelskog
Ansvarig Jan Hellström.
Räkning: 28 januari 10 – 12.
Större hackspett 1
Rödhake 1
Koltrast 2
Entita 2
Tofsmes 2
Svartmes 3
Blåmes 1
Talgoxe 3
Nötväcka 2
Grönsiska 4
Mänskliga besökare: 2

Sisjövägens fågelmatning
Ansvarig: Lisbeth Eliasson.
Räknare: Jan Sander och Ulla Haglund.
Räkning: 28 januari 10 – 12.
Ringduva 12
Större hackspett 1
Koltrast 5
Tofsmes 2
Blåmes 14
Talgoxe 22
Nötväcka 2
Grönfink 3
Mänskliga besökare: 3

Slottsskogen: Azaleadalen
Ansvarig: Stig Fredriksson.
Räkning 27 januari.
Ringduva 1 (2)
Större hackspett 1 (1)
Rödhake 1 (1)
Koltrast 4 (3)
Björktrast 1 (-)
Entita 1 (1)
Blåmes 10 (10)
Talgoxe 5 (5)
Nötväcka 3 (2)
Skata 2 (1)
Bergfink 15 (6)
Grönfink 8 (-)
Domherre (-) 2
Mänskliga besökare: 7

Slottsskogen: Lilla dammen
Ansvariga: Bella Grewal, Stig Fredriksson.
Räkning 27 och 28 januari.
Duvhök 1 (-)
Rörhöna 4 (-)
Tamduva 12 (10)
Blåmes 9 (10)
Talgoxe 5 (5)
Nötväcka 1 (2)
Kaja 11 (15)
Gråsparv 1 (-)
Pilfink 7 (10)
Mänskliga besökare: 125

Text: Peter Keil
Bild: Stig Fredriksson