Söndag 19 november | GOF:s framtid – diskussion

Vad bör GOF vara? På årsmötet i vår förening den 2 april 2017 vållade den frågan livlig debatt. Styrelsens förslag till stadgeändring syftade till ökad integrering med riksföreningen Sveriges ornitologiska förening – BirdLife Sverige.
Konsekvenserna av förslaget ansågs inte tillräckligt utredda och en arbetsgrupp bildades. Dess uppgift blev att utreda framtida kontakter mellan GOF och riksföreningen.
Välkommen till detta möte på Naturhistoriska museet, Linnéplatsen kl 18.30!

Text: Per Undeland
Bild: GOF