16 maj – näktergalsmorgon

Näktergal, 3k+

Tid: 04:40-10:40
Väder: Halvklart, växlande molnighet, 2-11°, ökande vind från sydväst

Direkt i gryningen märks att många fåglar anlänt under veckan som gått – näktergalar hördes längs hela Hjärtholmsvägen på väg till nätuppsättning. I märkområdet satt hela åtta individer och sjöng! I näten inte fullt lika bra fart, men de första två näktergalarna för verksamheten fångades. Under säsongen lär fler av områdets näktergalar kunna fångas, det känns som något av en karaktärsart.

Ärtsångare, 2k och trädgårdssångare, 2k+


När vi efter sex timmars nätfångst drog ihop näten kunder 31 nymärkningar av 9 arter summeras. Fortsatt en kul artmix i märkprotokollet – inte minst då vi fick en ladusvala i nätet, inte helt väntad mitt i buskmarken. Trädgårdssångare har på allvar anlänt vilket visade sig i fångsten, lika gällde ärtsångare. Allt fler fåglar börjar också gå igång med häckning – flera av fåglarna som märktes hade anlagt ruvfläck.

Ladusvala, 2k+ honaBland obsarna kan en sträckande bivråk, en förbiflygande obestämd korsnäbb och 35 tornseglare nämnas. En del annan rovfågel var uppe i termiken framåt dagen – däribland ormvråk 2, sparvhök 3, brun kärrhök 3.Nymärkningar

ArtIdagSäsongen
Ladusvala11
Blåmes13
Gransångare16
Svarthätta416
Törnsångare79
Ärtsångare67
Trädgårdssångare66
Koltrast36
Näktergal22
9 arter3169

Kontroller

ArtIdagSäsongen
Talgoxe12