1. Evenemang
  2. Exkursioner

Exkursioner

Anmäl varje resa separat till resor@gof.nu – Skriv resmålet som ärende. Ange namn, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil. Ev anmälningsavgift betalas in på plusgiro 470 06 96-0 eller Swish 123 268 2326. Datum för inbetald avgift avgör turordning. Avgiften återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt senare om ersättare finns. ”Naturskatt” på 5 %, dock minst 20 kr, ingår och går till GOF:s fågelskyddsfond.


Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Göteborgs vinterrunda

Som traditionen bjuder ”gör” vi Göteborgstrakten på trettondag jul.

Örnskådning på Tjörn

Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna
där det finns öppet vatten.

Skåne/Österlen

Klassisk vinterfågelskådning i Skånes gås- och rovfågelmarker.

Vår vid Breviks kile, Tjörn

Onsdagar 29 mars – 24 maj kl 18
I Breviks kile rastar vadare, änder
och tättingar, bl.a. ringtrast.
Ta med fika och kikare.

Orrspel i Småland 1-2 april

Vi planerar en resa till Småland för att uppleva orrspel på en myr i närheten av Växjö. Tidigaste anmälan 15 januari.

Hornborgasjön

Vi gör en sedvanlig dagstur till Hornborgasjön med omgivningar.