Vardags

  1. Evenemang
  2. Vardags

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Torslandaviken

En rundvandring på ca 6 km i detta välbesökta område, där det alltid finns änder, vadare och mycket annat. Samling kl. 09.00 vid f.d. modellflygfältet (med p-möjlighet) vid Karholmsvägens rondellanslutning … Fortsätt läsa ”Torslandaviken”

Galterö

Vandring ca 8 km på vägar och lättgångna stigar. Vi spanar efter vadare, stenskvättor m.m. på ängar och stränder. Möjlighet till bad. Samling vid Brännö Rödstens brygga vid båtens ankomst. … Fortsätt läsa ”Galterö”

Hallandskusten

Heldagstur till klassiska kustlokaler i mellersta Halland. Nordliga vadare i vackra dräkter och mycket annat hoppas vi på. Samling vid Korshamn, Morups tånge, kl. 08.15. Samåkning (för alla som kan) … Fortsätt läsa ”Hallandskusten”

Låddholmsviken

Traditionsenligt besök vid Lindholmen Gård i Vallda, där vi samsas med fåren på ängarna och spanar efter vadare m.m. Möjlighet att handla i gårdsbutiken. Samling kl. 09.45 på gården, som … Fortsätt läsa ”Låddholmsviken”

Välen

Vid denna välkända lokal brukar det finnas rastande fåglar av många slag. Vi träffas vid fågeltornet (intill Näsetvägen) kl. 10.00 för en kortare vandring i området. Hpl Kannebäck, kort gångväg. … Fortsätt läsa ”Välen”

Planeringsmöte

Vi träffas på Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32, kl. 13.00 och planerar under ett par timmar programmet för första halvåret 2024. Hpl Västra Frölunda kyrka. Kaffe/te med tilltugg kommer att finnas … Fortsätt läsa ”Planeringsmöte”

Hästefjorden

Heldagstur till Dalslands bästa fågelområde. Det omfattar två stora och flera mindre sjöar, en del myr- och åkermark samt dungar med lövskog. Vi besöker flera lokaler i området. Stövlar bör … Fortsätt läsa ”Hästefjorden”

Grosjön

Vi återvänder efter tio år till denna lilla betagande slättsjö i kanten av skogsområdet Risveden. 5 km vandring längs sjön, delvis i obanad terräng. Tåg från Göteborg C (mot Öxnered/Vänersborg) … Fortsätt läsa ”Grosjön”

Överön

Vid denna numera landfasta ö N om Nordre älvs fjord samlas en del fågel höstetid. 4-5 km vandring på vägar och bitvis blöta stigar. Samåkning (för alla som kan) från … Fortsätt läsa ”Överön”

Vättlefjäll

Även i år gör vi en längre höstvandring i Vättlefjäll, denna gång runt Björsjön. Vi följer markerade stigar, i huvudsak genom skogsterräng men även öppen kulturmark, totalt 8,5 km. Vi … Fortsätt läsa ”Vättlefjäll”

Götaälvdalen

Vandring 6 km på grusväg längs järnvägen och strandängarna mellan Älvängen och Nol. På sträckan finns ett fågeltorn men inga sittplatser, så tag gärna med liten hopfällbar stol el.dyl. Samling … Fortsätt läsa ”Götaälvdalen”

Mönster

Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. 4 - 5 km vandring på småvägar och stigar. Samåkning i bilar (för alla som kan) … Fortsätt läsa ”Mönster”

Rörö

Denna utpost i norra skärgården kan bjuda på såväl havsfåglar som rastande tättingar. Vandring ca 4 km på stigar och vägar på öns södra del. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, … Fortsätt läsa ”Rörö”

Slottsskogen

Liten vintervandring i parkernas park med vissa möjligheter att få se ekorrar, parande gräsänder och små vackra blåmesar på nära håll. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl. 10.00. Hpl … Fortsätt läsa ”Slottsskogen”

Julfest

Traditionsenlig trivsam samvaro på Villa Ekliden i Frölunda med mat och dryck samt bildvisning och musikunderhållning. Vi träffas där kl. 10.00. Hpl Västra Frölunda kyrka. Föranmälan per e-post föregående söndag … Fortsätt läsa ”Julfest”

Billdal

Vi spanar efter vinterfåglar vid Killingsholmen och Haga kile och passerar även någon fågelmatning. Lätt vandring ca 3 km. Samling kl. 10.00 på p-plats vid hpl Billdals gård (söder om … Fortsätt läsa ”Billdal”

Göteborgs hamn

Samling under Älvsborgsbron vid Klippan kl. 09.45 (hpl Vagnhallen Majorna, följ Karl Johansgatan västerut - Banehagsgatan, 700 m). Efter lite spaning där tar vi färjan till Lilla Bommens hamn, där … Fortsätt läsa ”Göteborgs hamn”

Botaniska

Vi besöker några fågelmatningar, går genom naturparken och tar kanske en sväng upp i Änggårdsbergen. Högst 5 km promenad. Samling kl. 10.00 innanför grindarna till Botaniska. Hpl Botaniska trädgården. Ledare: … Fortsätt läsa ”Botaniska”

Hyppeln

Vid denna utpost i norra skärgården brukar man kunna se toppskarv, alkor och andra havsfåglar. 3 km lätt vandring runt ön. Samling kl. 09.50 vid busshållplatsen, Burö färjeläge (taxezon A; … Fortsätt läsa ”Hyppeln”

Skatås/Delsjön

Vandring 8 km på vanligtvis lättgångna grusvägar. Vi besöker minst en fågelmatning. Samling vid Skatås motionscentral, Skatåsvägen, kl. 10.00. P-plats finns (avgift). Hpl Welandergatan, där ledaren möter kl. 09.40 för … Fortsätt läsa ”Skatås/Delsjön”