Fågelcentralen är inte längre hotad av nedläggning

Under flera år har GOF sökt en trygg framtid för Fågelcentralen; nu har den ideella organisationen Animals Hope, stöttad av The Perfect World Foundation, förklarat sig villig att driva Fågelcentralen.
Båda organisationerna är Göteborgsbaserade. Grundare av och styrelseordförande i Animals Hope är Jan Westin, som var initiativtagare till Universeum. Han är även vetenskaplig ledare för The Perfect World Foundation. Jan Westin har också ett genuint fågelintresse. Låt Jan berätta för er om sin doktorsavhandling om talltitans kärleksliv!

För båda parter är det nu mycket som ska hanteras för att allt ska fungera smidigt. Personal, ekonomi, arrendeavtal, kommunikation, bland annat.
Jan Westin har ett djupt rotat och brinnande intresse för djurens bästa. Han är visionär och verkar liksom grundarna till The Perfect World Foundation aktivt för att hjälpa djur i nöd. Båda organisationerna har ett stort kontaktnät och mycket erfarenhet av att få in pengar till sina projekt. (Se mer om verksamheterna via länkarna http://animalshope.com/ och
https://theperfectworldfoundation.se/hem/.)

Om vi inte hade lyckats få till denna lösning hade GOF troligen behövt lägga ner Fågelcentralen nu när Tommy Järås, som på ett fantastiskt sätt har lett verksamheten under 30 år, vill pensionera sig. Även fortsättningsvis kommer alla pengar som samlas in till Fågelcentralen från kalendrar, bidrag med mera att gå till Fågelcentralen. Så fortsätt att stödja Fågelcentralens fantastiska arbete!

GOF som ideell förening vill nu fokusera än mer på arbetet med att skydda och utforska fågelfaunan, sprida kunskap om fåglar och stimulera fågelintresset. Men även i framtiden kommer GOF och kunniga fågelentusiaster att behövas för att stötta Fågelcentralen. Inom GOF hoppas och tror vi på ett fortsatt starkt stöd och engagemang för Fågelcentralen bland våra medlemmar. Fågellivet behöver skydd och stöd från många håll.

December 2017,
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF)

Text: GOF:s styrelse
Bild: Fågelcentralen