Fågeltornskampen 4 maj

Fågeltornskampen lördag 4 maj, tredje året i Sverige, sedan länge i Finland: Man bemannar fågeltorn med lag som räknar alla fågelarter som hörs och ses, vilka rapporteras. Kan ses som tävling mellan fågeltornen och också som en landskamp med Finland som startade detta. Göteborgsområdet med omnejd har fågeltorn vid Eriksdal, Hårssjön, Hökälla, Kråkudden, Svankällan, Svarttjärn, Tjolöholm, Torslandaviken och Ödsmåls kile. Ytterligare uppgifter om dem på www.naturstig.se.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson