Göteborgs Ornitologiska Förenings årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 2 april kl 18.30.

Förslag till ändrade stadgar finns här:
Förslag till nya stadgar.

Dagordning, räkenskaper och verksamhetsberättelse finns på Ekliden från och med 20 mars.

Efter årsmötet visar Stig Fredriksson bilder från torsdagsvandringarna. Vi bjuder som vanligt på fika i pausen.

Text: Morgan Johansson
Bild: GOF