Info: Torslandaviken

Här kommer en uppdatering från arbetet kring Torslandaviken!
De konstgjorda backsvale-boplatserna är nu på plats! 😃🦅🦆
Det ska tillkomma ett gnagskydd i ett senare skede, och man kanske behöver utvärdera lägsta höjden på boplatserna. De behöver antagligen vara högre än 1 m från marken. Kul att detta är på plats!