YouTube: – GOF har fått en ny kanal för att bättre nå ut till sina medlemmar och locka nya

Som en följd av behovet att förbättra kommunikationen och aktiviteten men också dela med oss till fler av våra utmärkta programaktiviteter har vi börjat videofilma dessa. Två av videofilmerna finns nu tillgängliga på vår YouTube-kanal som du finner om du söker ”GOF – Göteborgs Ornitologiska Förening”. Så här såg vår endast en dag gamla kanal ut den 9 oktober 2019.

Glöm inte att gilla och trycka prenumerera!

Vi hoppas naturligtvis på att kunna använda denna kanal för våra medlemmars alldeles utmärkta naturfilmer också! Syftet blir då tvåfaldigt – visa medlemmarna alldeles fantastiska fågelklipp och återge våra utmärkta program och föredrag.

Vill du få ut din videofilm i GOFs regi (som naturligtvis har större spridning än ovan om bara några dagar!!) – kontakta Per Tengroth tel 0709-875408.

Fågelrapporterna för 2016 och 2017 går nu att beställa

Foto: Martin Hammar

Hej GOF-medlem!

Efter lång väntan är nu fågelrapporterna för både 2016 och 2017 helt klara för tryck. Eftersom dessa rapporter inte gått att förbeställa och vi inte vet hur stor efterfrågan är nu när rapporterna går att läsa på rrk.gof.nu kommer vi dock bara trycka en begränsad upplaga baserat på hur många som beställer dem. Det kommer inte finnas många överex att köpa i efterhand, så vill du ha en tryckt kopia är det alltså nu du ska beställa. Lägg gärna din beställning direkt idag så du inte missar beställningsdatumet!

BESTÄLLNING
Sätt in 80 kronor (för en rapport) eller 150 kronor (för båda) på GOF:s konto enligt nedan senast den 25 september för att beställa. Glöm inte att uppge vilken/vilka rapporter du beställer samt din adress. Om du inte får plats med nödvändiga uppgifter så kan du komplettera med mejl till gof@gof.nu.
Rapporterna trycks sedan i slutet av september och skickas ut så fort de är klara.

Plusgiro: 89 01 68-8
Swish:    1233350816