Galtarö 2020-09-20

Spaning över havet. Bild: Roger Eskilsson

Söndagen den 20/9 var vi ett gäng på 20personer som tog båten ut till Brännö för att skåda fågel på Galtarö . Vår guide var Roger Eskilsson.Vi njöt av en härlig promenad i en vacker skärgårdsmiljö. Det var gott om kärrsnäppor och några myrspovar vid Kummelsund. Under vår tur träffade vi även på två kustpipare och större strandpipare. Det var gott om ängspiplärkoroch stenskvättor.En hel del småfåglar fanns i buskarna. Några arter bland buskagen var järnsparv, rödhake , sävsparv. En störrre samling med ejdrar träffade vi också på och även bläsänder.

Ett stort tack till Roger för att vi fick ta del av din kunskap om fågellivet på Galterö.

Bild: Susanne Pettersson

Text: Susanne Pettersson