Årsmöte söndag 7 april

Årsmötet är som vanligt på Naturhistoriska museet kl 18.30! Från måndag kväll finns årsmöteshandlingarna tillgängliga på Ekliden.

Efter årsmötet berättar Anders Wirdheim, under rubriken Hallands förändrade fågelvärld, om de stora förändringar som skett i Hallands fågelvärld under det senaste halvseklet.

Text: Rolf Skoog
Bild: Rolf Skoog

GOF FYLLER 60 ÅR!

Det firar vi med en stor fest fredag 23/11 på Chalmers Villan kl 19.00! Hittills har mer än 60 personer anmält sig, men det finns platser kvar och anmälningstiden är förlängd till den 15/11. Kostnaden är 250 kr.
Betala in detta belopp på plusgiro 89 01 68-8 om du vill vara med. Skicka samtidigt mejl till gof@gof.nu.

Text: Kerstin Hirmas
Bild: GOF

GOFs årsmöte

GOFs årsmöte på Naturhistoriska är söndag 3 april kl 18.30, samma klockslag som det har varit sedan urminnes tider. Besök gärna årsmötet, om du är medlem. Efter mötet berättar Pär Alström om sitt liv som fågelskådare, hur det är att upptäcka nya fågelarter, hur det är möjligt att skriva en bok på 496 sidor om lärkor och piplärkor samt hur han fick vada i midjedjupt vatten på väg hem från Hönö en novemberdag och mycket mer – allt illustrerat med goda bilder. Med sina rötter i den göteborgska fågelvärlden har han meddelat att han ser fram emot att träffar gamla uvar från förr, lika väl som unga örnar. Alla välkomna!

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson

GOF och SOF hänger inte ihop! Visste du det?

Detta vill SOF och många regionalföreningar ändra på och har därför startat ett projekt för att integrera de regionala och lokala föreningar, som så vill. De flesta andra föreningar med både nationell och regional verksamhet är redan organiserade på detta sätt.

Dennis Kraft, ordförande i SOF och drivande i Kedjan, som projektet kallas, kommer till Ekliden den 4 oktober kl 18.30 för att förklara hur det hela ska gå till.

Alla GOF-medlemmar hälsas välkomna!

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: Rolf Skoog