GOF FYLLER 60 ÅR!

Det firar vi med en stor fest fredag 23/11 på Chalmers Villan kl 19.00! Hittills har mer än 60 personer anmält sig, men det finns platser kvar och anmälningstiden är förlängd till den 15/11. Kostnaden är 250 kr.
Betala in detta belopp på plusgiro 89 01 68-8 om du vill vara med. Skicka samtidigt mejl till gof@gof.nu.

Text: Kerstin Hirmas
Bild: GOF