Vättlefjäll 25/10 2012

Tjugonio förhoppningsfulla torsdagsskådare samlades denna dag för att under Ingrid Hammarströms eminenta ledning vandra runt i ett höstfagert Vättlefjäll. Från Angereds centrum åkte vi buss upp till Rannebergen som vi utgick ifrån. I en liten tjärn såg vi först några gräsänder. Strax därefter stannade vi till vid Stora Mölnesjön och betraktade sex stycken sträckande grågäss. Sedan fick någon syn på några knipor i en vik och en nötväcka dök upp mellan träden. Några talgoxar, blåmesar och en skata sågs också här.
Vi fortsatte vidare och kom slutligen fram till en vacker badplats vid Skyrsjön. Utsikten över sjön var fantastisk, himlen började klarna upp och några ville strax fika här. Ingrid ville emellertid att vi skulle fortsätta en bit till en liten tjärn där hon visste att det fanns en bra fikaplats. När vi kom dit fick vi genast en bra obs på en större hackspett som satt fint och bearbetade ett träd i närheten. En nötskrika såg vi också här men sedan fick vi ha vår fikastund ifred för fåglarna.
Turen fortsatte mot Surtesjön och Vättlestugan men så många fler fåglar sågs inte. Enbart ett par talgoxar, blåmesar och några kråkor. Vi fortsatte därefter upp till utsiktsplatsen där man hade en hänförande utsikt över Surtesjön och skogarna runt omkring. Här såg vi en nötskrika till och en gråtrut långt borta i en vik av sjön, samt en liten ekorre i en gran.
Vandringen gick vidare förbi Vättlefjällstugan och ner mot Lövgärdet där vi tog bussen ner till Angered centrum för att fortsätta hemåt.
Ett varmt tack till Ingrid för att du ledde oss i detta vackra område!

Text: Gun-Britt Thor
Bild: Gun-Britt Thor