Vänersnäs 4/5 2017

Klockan 7 organiserade Ingrid Hammarström förnämligt samåkning från Bäckebol för färd till Vänersborgs fågellokaler; med anslutning efter vägen blev vi 11 bilar som mest och 31 personer. Först tog Jan Hellström oss till Rörmossen på Halleberg. Några spelande orrar fick vi inte se, men trädpiplärka sjöng intill gömslet.
Fortsätt läsa ”Vänersnäs 4/5 2017”

Tofta kile 3/11 2016

Vi var 17 personer som samlades vid Tofta kile vid tio-tiden: kring nollan, sol och kav lugnt – en liten besvikelse kunde anas i gruppen när vi ställde upp våra tubkikare vid pumphuset: kilen isbelagd, ergo inga änder eller gäss. Vi kompenserades dock ganska omgående då vi upptäckte en flock på omkring trettio sidensvansar (första obs av arten för denna säsong för flera av oss) och en rödvingetrast.
Fortsätt läsa ”Tofta kile 3/11 2016”

Svartedalen 19/5 2016

Nära Göteborg ligger det stora vildmarksområdet Svartedalen, men många har ändå inte varit här så mycket; det är så stort och man vet inte vart man ska vägen. Denna vackra vårdag fick vi en perfekt introduktion av Kåre Ström som har ägnat mycket tid här och verkligen kan området. Vi gjorde en vandring från Ranebo, backe upp och backe ner, med vackra utsikter över små sjöar och gott om gammelskog med spillkråkehackade döda granar.
Fortsätt läsa ”Svartedalen 19/5 2016”

Hästefjorden 12/5 2016

Alltför ofta styr vi göteborgare kosan söderut när vi vill se mycket fågel – denna torsdag gjorde vi tvärtom; vi for norrut, till Hästefjorden i södra Dalsland.
Det var solsken och stilla vårväder, vi började vid Stora Hästefjordens södra strand. Här finns fortfarande bete och en kör av sånglärkor sjöng, buskskvättor satt ute i vegetationen och sjöng, det var gott om gulärlor och tofsvipor flög omkring och spelade eller jagade kråkor när så behövdes.
Fortsätt läsa ”Hästefjorden 12/5 2016”

Hanhalsholme 3/3 2016

I Hanhals söder om Kungsbacka ligger en befästningsruin från tidig medeltid – hit kom vi denna lite gråa dag men ändå med en viss vårkänsla i luften! Denna strand i inre Kungsbackafjorden är en sedan länge etablerad men ändå ganska okänd fågellokal. Rördrom kan övervintra i vassarna, fiskgjuse häckar och vintertid finns mycket änder om isen ligger. Rolfsån rinner ut här och håller vattnet öppet. Nu fanns ingen is och änderna låg lite varstans, men vi såg lite ejdrar, knipor, storskrakar och en ensam skäggdopping, fortfarande i vinterdräkt.
Fortsätt läsa ”Hanhalsholme 3/3 2016”

Vrångö 22/1 2015

Nästan femtio deltagare blev vi på denna tur, som tog oss ut till den sydligaste av de större öarna i Göteborgs skärgård. Temperaturen höll sig precis över nollstrecket, solen orkade inte riktigt fram, men vinden var behagligt svag. Under båtresan ut sågs knipor och småskrakar fullt upptagna med sina parningslekar, och ett flertal hägrar stod staty på holmarna i Donsö ränna.
Fortsätt läsa ”Vrångö 22/1 2015”

Jonsered 15/1 2015

Vi samlades på pendeltågstationen kl 10 cirka 50 deltagare – vandringen gick ned till Säveån där det var högt vattenstånd – ett tjugotal gräsänder och en kniphanne låg i vattnet. Längre bort vid brofästet upptäcktes åtta stjärtmesar och några blåmesar. Vid kraftverket såg Calle en kungsfiskare som flög nedströms. Den eftersöktes en stund men återupptäcktes inte. Ytterligare en kniphanne sågs. Vandringen fortsatte längs ån genom fabriksområdet. Där sågs cirka 50 grönsiskor åtta domherrar och några nötväckor. Vi fortsatte över parkeringen längs kanalen och upp till dämmet vid Aspen. Där sågs en strömstare. Några deltagare vände hemåt då det snöblandade regnet hade ökat. Övriga fortsatte till Aspen där medhavt kaffe intogs. Därefter delades vandringen upp, några gick tillbaka längs ån och övriga gick över herrgården till pendeltågsstationen och parkeringen.

Fåglar: Gräsand 20, knipa 2, gråtrut 10, kungsfiskare 1, strömstare 1, stjärtmes 8, blåmes 4, talgoxe 2, nötväcka 4, grönsiska 50, domherre 8, skata 4, kaja 6.

Text: Åke Svensson
Bild: Stig Fredriksson

 

Fågelcentralen 4/12 2014

Efter cirka en kilometers promenad från Ragnhildsholmens parkering var vi framme vid Fågelcentralen, som var dagens utflyktsmål.

Vi var knappt 30 som bänkade oss i samlingssalen för att höra Tommy Järås berätta om verksamheten, samtidigt som han visade bilder. Under föredraget fick vi också besök av Tommys hund och hans nyfikna och trevliga katt. Vi fick då lära oss att alla trefärgade katter är honor.
Fortsätt läsa ”Fågelcentralen 4/12 2014”

Hökälla 30/10 2014

Lycka kan upplevas på många olika sätt i livet! För oss 56 vardagslediga denna torsdagsmorgon var lycka att med John Thulins fantastiska berättarkonst få se och höra mindre korsnäbb i Lillhagsparkens lärkträd. Större hackspett och en ekorre konkurrerade om kottarna. Med risk för att få nackspärr fortsatte vi vidare till den välbesökta fågelmatningen mittemot Lillhagsparken 19. Här skrämde vi iväg en stenknäck, men vi kunde istället glädjas åt exempelvis nötväckor, entitor och en svarthätta.
Fortsätt läsa ”Hökälla 30/10 2014”

Tofta kile 2/10 2014

Ett tjugotal deltagare mötte upp till denna exkursion; flera uttryckte farhågor om vädret, då det var dimma och småregn under tidiga morgontimmar, men de farhågorna kom på skam och det blev en strålande höstdag. Första stopp vid pumpstationen, där vi framförallt kollade in den rätt stora mängden simänder, drygt 250 individer, med kricka (ca 170) och gräsand (ett 70-tal) som dominerande arter, men även en stjärtand och 33 bläsänder kunde räknas in liksom en ensam tofsvipa och sju hägrar. Ängspiplärkor födosökte på den betade ängsmarken, medan sävsparvar hördes locka från vassruggarna liksom en gransångare från ekdungen.
Fortsätt läsa ”Tofta kile 2/10 2014”