Vrångö 22/1 2015

Nästan femtio deltagare blev vi på denna tur, som tog oss ut till den sydligaste av de större öarna i Göteborgs skärgård. Temperaturen höll sig precis över nollstrecket, solen orkade inte riktigt fram, men vinden var behagligt svag. Under båtresan ut sågs knipor och småskrakar fullt upptagna med sina parningslekar, och ett flertal hägrar stod staty på holmarna i Donsö ränna.

Väl iland på Vrångö gjorde vi en drygt tre kilometer lång vandring längs den södra promenadslingan. Ett par sångsvanar låg i första viken, gärdsmygen smattrade och blåmesen slog sin silverdrill. Så småningom nådde vi fram till det högt belägna bronsåldersröset, och här blev det fikarast. Ett stort antal knubbsälar kunde ses ligga på små låga skär i väster, och efter lite letande hittade vi två tobisgrisslor i full sommardräkt ute på vattnet. Även en av de många storskarvarna hade fått sommardräkt med mycket vitt på huvudet.

Efter att ha tagit en sväng förbi fiskehamnen, där två steglitsor noterades, vände vi åter mot trafikbryggan. Två gröngölingar försökte gömma sig bakom en ledningsstolpe men blev upptäckta. I takt med att öarnas aspbestånd börjar uppnå mogen ålder, har denna art blivit vanligare i skärgården. När turen avslutades vid Saltholmen hade ett knappt 30-tal fågelarter noterats. Som vägvisare fungerade Lars Hellman.

Text: Lars Hellman
Bild: Stig Fredriksson