Tofta kile 3/11 2016

Vi var 17 personer som samlades vid Tofta kile vid tio-tiden: kring nollan, sol och kav lugnt – en liten besvikelse kunde anas i gruppen när vi ställde upp våra tubkikare vid pumphuset: kilen isbelagd, ergo inga änder eller gäss. Vi kompenserades dock ganska omgående då vi upptäckte en flock på omkring trettio sidensvansar (första obs av arten för denna säsong för flera av oss) och en rödvingetrast.
Under vår vandring mot vassarna noterades bland annat en ung pilgrimsfalk, en flock stjärtmesar, en ormvråk, någon gärdsmyg, en skrattande gröngöling. Idag var skäggmesarna ovanligt syn- och hörbara med frekventa flygturer över vassen, ensamma eller i små grupper. Som ofta även några blåmesar i denna biotop. Perfekta fikaförhållanden med en kanske blek novembersol som dock värmde våra ansikten.

Tillbaka till bilarna bestämde vi oss för att göra en avstickare till Kråkerösund (sväng till vänster på krönet innan du kommer fram till häststallarna). Havet som en spegel och god utdelning fågelmässigt med bland annat 93 knölsvanar, 2 sångsvanar, 5 bergänder, 2 granna brunandshannar, 6 bläsänder, spelande småskrakar, 1 häger och 1 spillkråka som vi både fick höra och se. Totalt gav utflykten 40 arter, vilket de flesta var alldeles tillfreds med.

Artlistan: knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, brunand, bergand, ejder, knipa, småskrake, fasan, storskarv, gråhäger, ormvråk, pilgrimsfalk, gråtrut, ringduva, gröngöling, spillkråka, sidensvans, gärdsmyg, koltrast, björktrast, rödvingetrast, skäggmes, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, grönfink, mindre korsnäbb, domherre.

Text: Peter Keil
Bild: Gun-Britt Thor