Tofta kile 2/10 2014

Ett tjugotal deltagare mötte upp till denna exkursion; flera uttryckte farhågor om vädret, då det var dimma och småregn under tidiga morgontimmar, men de farhågorna kom på skam och det blev en strålande höstdag. Första stopp vid pumpstationen, där vi framförallt kollade in den rätt stora mängden simänder, drygt 250 individer, med kricka (ca 170) och gräsand (ett 70-tal) som dominerande arter, men även en stjärtand och 33 bläsänder kunde räknas in liksom en ensam tofsvipa och sju hägrar. Ängspiplärkor födosökte på den betade ängsmarken, medan sävsparvar hördes locka från vassruggarna liksom en gransångare från ekdungen.

Vi fortsatte till parkeringen, tog våra tubar och ryggsäckar och vandrade bort genom hagarna och mot det stora vassområdet. Fyra snatteränder, en hane och tre honfärgade fåglar kunde detaljstuderas en kort stund, innan de försvann in i vassen – liksom en sothöna – två vattenrallar hördes protestgrymta, dels från den lilla dammen, dels från skäggmesevassen; där minst fyra skäggmesar sekundsnabbt kunde följas i kikarna, medan betydligt fler hördes pjinga och petta i vassdjungeln. Nötskrikor sågs flyga mellan lövskogsdungarna upptagna av att bygga upp sina ollonskafferier; gröngöling och större hackspett hördes från herrgårdshållet. En idealisk dag för rovfåglar i termik mot blå himmel, men blott en sparvhök och en ormvråk noterades. Dock idealisk ur alla andra synpunkter.

De flesta av oss fortsatte till Ödsmåls kile (skådarna anförda av ledaren Peter Keil gjorde dock en liten felnavigering :-)), där två skäggdoppingar, ett 50-tal småskrakar och ett band med musselfiskande ejdrar, kunde adderas till artlistan (totalt 46 arter; se artlista nedan).

En tia per person samlades in som naturavgift vilket gav 200 kronor till GOF:s fågelskyddsarbete.

Artlista: knölsvan, grågås, kanadagås, gräsand, snatterand, stjärtand, kricka, bläsand, ejder, knipa, småskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, häger, ormvråk, sparvhök, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, havstrut, ringduva, gröngöling, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, sädesärla, björktrast, koltrast, gransångare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, stare, nötskrika, skata, kaja, kråka, pilfink, bofink, grönfink, steglits, sävsparv.

Text: Peter Keil
Bild: Stig Fredriksson