Miljöpris till GOF

Kungsbackas kommun har utsett GOF till 2014 års miljöpristagare med nedanstående motivering! På bilden tar Morgan Johansson emot priset från Per Ödman, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka.

Kungsbacka kommuns miljöpristagare 2014, Göteborgs Ornitologiska Förening

Miljöpriset 2014 gick till Göteborgs ornitologiska förening som i över 30 år har studerat och ringmärkt fåglar på Nidingen. Föreningens arbete med att bevara fågelfaunan och viktiga fågellokaler bidrar till den biologiska mångfalden och medverkar till att vi i Kungsbacka kan uppleva en levande natur.

Text: Morgan Johansson
Foto: Hanna Ståhl