Hästefjorden 12/5 2016

Alltför ofta styr vi göteborgare kosan söderut när vi vill se mycket fågel – denna torsdag gjorde vi tvärtom; vi for norrut, till Hästefjorden i södra Dalsland.
Det var solsken och stilla vårväder, vi började vid Stora Hästefjordens södra strand. Här finns fortfarande bete och en kör av sånglärkor sjöng, buskskvättor satt ute i vegetationen och sjöng, det var gott om gulärlor och tofsvipor flög omkring och spelade eller jagade kråkor när så behövdes.
Det var en riktig åkerfågelfauna, tyvärr inte alls vanlig här heller nu för tiden enligt Per Undeland, som var den som visade oss runt i sina hemmamarker.
Lokalen uppskattades också av en flock med nordliga gulärlor som landade och försåg sig. Två sotsvarta hanar av sjöorre låg ute på den stilla sjön, där alltfler grågäss samlades, flera med små ungar. En liten flock tranor kretsade uppåt, kanske var det unga tranor som ofta översomrar i trakten.
Efter mellanspel med fika vid Åarna kom vi till Östra Hästefjorden, innanför Stenön. Här fanns ett par vardera av våra svanar och här fick de som ännu inte sett årta i år njuta av två hanar av den arten i en flock med krickor. Flera fiskgjusar fiskade och plötsligt kom en havsörn över och fick finna sig i att bli mobbad av gjusarna. Som om detta inte var nog kom en lärkfalk kretsande rakt över oss. Något omtumlade av den dalslänska fågelrikedomen for vi därefter hemåt. Artlistan slutade på 67 arter, vilket är det högsta antal vi haft på våra hittillsvarande 283 Vardagsvandringar! Totalt följde 18 personer med på vandringen.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson