Hanhalsholme 3/3 2016

I Hanhals söder om Kungsbacka ligger en befästningsruin från tidig medeltid – hit kom vi denna lite gråa dag men ändå med en viss vårkänsla i luften! Denna strand i inre Kungsbackafjorden är en sedan länge etablerad men ändå ganska okänd fågellokal. Rördrom kan övervintra i vassarna, fiskgjuse häckar och vintertid finns mycket änder om isen ligger. Rolfsån rinner ut här och håller vattnet öppet. Nu fanns ingen is och änderna låg lite varstans, men vi såg lite ejdrar, knipor, storskrakar och en ensam skäggdopping, fortfarande i vinterdräkt.
Här ses rovfåglar oftare än i Göteborgstrakten, vilket bekräftades idag. Två adulta havsörnar satt i ett träd vid åmynningen, säkert ett par, det finns en viss storleksskillnad inom paret, honan är större. Båda var fullvuxna, vilket betyder minst fem år, de hade ljusa näbbar, ganska ljusbrun dräkt och ordentligt vit stjärt. De förflyttade sig ett stycke och en av dem var tidvis uppe och ryttlade tungt över grundvattnet, sannolikt på spaning efter fisk som flytt.
Korsnäbbar flög förbi, en sånglärka hördes flyga över och gulsparv sjöng. En fjällvråk satt i en buske inåt, ljushuvad och när den sedan flög upp syntes den vita stjärten. Två ormvråkar sågs också. Någon hade spisat fågel på berget där vi stod spanande. En hel del fjädrar låg utspridda, vi vågade oss på att gissa att det möjligen kunde vara en liten and. Av matplatsens lite avskilda läge att döma var det en duvhök som försett sig.
Av en händelse hade en av deltagarna sin sommarstuga alldeles bredvid, varför vi tog fikapaus i hennes trädgård, sittande på trädgårdsstolar, med god utsikt åt fjällvråken.

Som om inte detta räckte for vi vidare över fälten till Hjälms våtmark. Här klättrade vi upp på den lilla kullen utanför parkeringen, att komma några meter upp gör mycket i detta platta landskap. Här fanns också fjällvråk som satt på en av vallarna, men också några ormvråkar. Tre tofsvipor kom flygande söderut men vände. Efter en stund kom två tranor flygande och landade ute i våtmarken. De har såvitt känt inte häckat här, området borde vara passande för dem.
En mindre flock sånglärkor flög över oss och på en åker långt borta syntes en flock småfågel med mycket vitt på vingarna – tydligt tecken på att det var snösparvar. De flyttar nu på våren ibland flockar tillsammans i med sånglärkor.
Detta var en av årets Aktivteter för vardagslediga, som går varje torsdag. Samåkning hade vi ägnat oss åt från Frölunda kyrka, 26 deltagare var vi och ungefär 8 bilar. Dagens lokal var ny för de flesta. Till Hjälms våtmark följde 18 av dessa med. Totalt sågs 24 arter under dagen. Lars Hellman ledde oss med fast hand.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson