Hallandskusten 5/3 2016

En något reducerad grupp Gof:are åkte i Berndts buss för att skåda i Halland under Calle Hagmans ledning; efter upphämtning längs vägen styrde vi mot Munkagårdsfloen där gäss och mindre sångsvan hade setts dagen innan. Gässen var kvar, men inte de mindre sångsvanarna. Sex arter gäss fick vi syn på. Förutom de vanliga sågs vitkindad gås, sädgås, bläsgås och spetsbergsgås bland alla sångsvanar och knölsvanar. Gravänder och några tofsvipor var vårtecken. Över oss hördes sånglärka och några råkor flög förbi. En bit bort sågs en havsörn landa i ett träd och över en lada flög en röd glada.

Nästa lokal blev Morups Tånge Korshamn. Här blev det lite vadare som brukligt. Två kustsnäppor i vinterdräkt var det mest spännande, men även strandskata och storspov fick vi syn på. En del änder som knipa, ett småskrakepar och gräsänder fick vi också se. Ängspiplärka hördes. Vi promenerade bort mot fyren och stannade på vägen vid skäret. Ett lyckat stopp. Direkt upptäcktes en tofsförsedd toppskarv och på stenstranden flög snösparvar runt med två skärpiplärkor. Ute i vattnet sågs en del ejdrar och knipor. Bland dessa kunde även en flock sjöorrar ses. En smålom drog förbi högt över vattnet. Vi tog oss därefter vidare till fyren där fika intogs. Inte så mycket fågel, men skrattmås och ormvråk kunde ses. Några såg bläsand.
På väg till Lis mosse sågs tre rovfåglar tillsammans på höger sida. Röd glada, ormvråk och kungsörn. Många fick tyvärr inte se dessa fåglar men kompenserades med råge vid Lis mosse där en kungsörn cirklade fint och länge över skogen. Fjällvråk, både på marken och i luften, ormvråk, röd glada och tornfalk sågs också. På andra sidan allén sågs en honfärgad blå kärrhök flyga lågt över marken och landa, den drog sedan snabbt bakom skogen. Av övriga fåglar kan skogsduva nämnas.
Vid Smedsgård var det inte så mycket fågel. Myrspov och storspov var det roligaste. Korp och gravand gladde oss också. Men med lite fågel får man passa på att äta. Mätta lämnade vi Smedsgård, i några meter utan en tubkikare. Galtabäck blev nästa stopp. Vid tornet mötte vi en man som meddelade att en ljungpipare fanns att se. Efter en kort stund hittades fågeln som var nästan helt i sommardräkt, möjligen något tidigt, på gräset med tofsvipor. Närmare tornet sågs större strandpipare. En vandring ut mot havet gav skärpiplärka, stare och gärdsmyg.
Den sista anhalten var Getterön. Vid fågeltornsparkeringen letade ett antal personer förgäves efter snösiska på andra sidan vägen. Rätt tomt på fågel för att vara Getterön, grågås, gråhägrar, tofsvipa, kricka och bläsand var några arter som sågs. Vid naturcentrum delades gruppen upp. De som gick till Obsplatsen kunde se flockar med krickor och betande bläsänder på andra sida av bassängen. En del grågäss fanns att se, bland dessa upptäcktes bläsgås och spetsbergsgås. De deltagare som varit i Naturrummet hade sett salskrake och snatterand i dammen. I kanalen dök en smådopping. Resan gav 66 arter, inklusive 7 arter vadare och 7 arter rovfåglar.
Berndt, Calle och Anna-Lena tackas för en trevlig och välordnad exkursion.

Text: Robert Ennerfelt
Foto: Stig Fredriksson