Torslandaviken 1/11 2012

En överraskning väntade oss 32 vardagsaktivister som tog oss till Torslandaviken på sedvanlig torsdagsvandring 1 november! Det var gråväder men inget regn, när vi gick ut på Vadskärsudden, denna stora slätt med god utblick över den centrala bassängen, gled ett par älgar förbi. Efter en stund travade de rätt över viken i nordväst, och försvann mot Öckeröleden – hur nu det skulle gå. Vi hörde inga rapporter om trafikolyckor dagen efter, så de klarade sig kanske – kanske är de kvar i området. Dan Lundberg, en av de främsta däggdjursspecialisterna i området, har aldrig sett älg här.
Ett sångsvanpar låg utanför Vadarstranden, tillsammans med en liten flock med unga fiskmåsar och skrattmåsar. En bergandhona stod på ett av betongfundamenten ute i vattnet, lite knipor och någon storskrake gled också runt annars var Karholmsdammen ganska tom. En liten flock skäggmesar damp ner i vassen alldeles framför oss, två hanar och två honor eller möjligen ungfåglar. De flög vidare efter att ha visat upp sig.
Vid Södskärsdammen fanns sju sångsvanar, i Karholmsdammen fanns en liten flock viggar och brunänder, och några skäggdoppingar. På Rågskär vilade några storskarvar och gråhägrar. En flock med 40–50 sidensvansar flög över, vid flera tillfällen sågs starliknande fåglar flyga på håll, det kan ha varit flera. Björktrastarna fyllde luftrummet, de kom i stora glesa flockar, det är deras tid och deras höst. Sävsparv sågs i vassen vid ett par tillfällen, grönfinkar flög förbi. Totalt sågs 175 fåglar av 21 arter.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson