Köns- och åldersbestämning av snösparv

Efter önskemål skall här redogöras för hur man kan köns- och åldersbestämma snösparv vintertid.
Även om det inte alltid är så lätt, så är det i alla fall inte omöjligt att könsbestämma en snösparv, men det fordras en bra närobs, så att man kan avgöra hur handtäckarna är tecknade.
Adulta hanars handtäckare är till största delen vita med eller utan svart spets, vilket även gäller unga hanar, som dock sällsynt kan sakna vitt nästan helt och hållet.
Adulta honor kan på ytterfanen av handtäckarna uppvisa en del vitt, men i regel inte mer än på halva fjäderns längd, medan unga honor i regel saknar vitt på handtäckarna helt och hållet.
Ett sätt att kolla de knivigaste mellanformerna, som antingen rör sig om adulta honor eller unga hanar, är att kolla stjärtpennornas spetsar. Är spetsarna tydligt rundade så är det en adult hona medan den unga hanen har stjärtpennor som är tydligt tillspetsade.
Med dessa tips kan det vara läge att testa möjligheten att köns- och åldersbestämma den mycket orädda snösparv, som under ett par veckors tid har varit stationär på toppen av Brudarebacken.

Text: Uno Unger
Foto: Magnus Unger