Full fart på pärlugglan

Under den senaste 10-dagarsperioden har ett flertal pärlugglor hörts spela i de inre delarna av Halland och även från andra delar av södra Sverige har det rapporterats många spelande ugglor.
Igår kväll hittades 5 spelande pärlugglor bara i Breareds församling i östra delen av Halmstads kommun.

Ytterligare 5 ex spelade härom natten i hallandsdelen av Hylte kommun. Tidigare har även minst 4 ex hörts i Krogsereds församling i östra delen av Falkenbergs kommun och 1 ex i nordöstra delen av Varbergs kommun, men tyvärr har ännu inga rapporter influtit från Västkusten N om Varbergs kommun.

Så frågan är om ropande pärlugglor saknas i Gbg-området och i Bohuslän eller om det bara är så att fågelskådarnas nattaktiviteter ökar ju längre söderut man kommer på Västkusten.

Text: Uno Unger
Foto: Lasse Olsson