Punktlig skärfläcka

Idag den 12 mars rapporterade Johan Frölinghaus att årets första skärfläcka har anlänt till Getteröns naturreservat.
Skärfläckan är en av våra mest punktliga flyttfåglar. En tillbakablick i vår databas ger vid handen att den första skärfläckan förra året också anlände den 12 mars på just Getteröns naturreservat följd av 9 ex på lokalen dagen därpå. År 2001 anlände 9 ex till Getterön den 13 mars, men då sågs årets första fågel på Morups tånge redan dagen innan. Till sist skall nämnas att den första fågeln på Getteröns naturreservat år 2000 också anlände den 12 mars, men då hade en fågel setts två dagar tidigare på Morups tånge.

Text: Uno Unger
Foto: Mikael Nord