Vårens första tärna

Igår den 16 mars rapporterade Johan Wallander årets första tärna i Båtafjorden, Värö.
Som brukligt var det en kentsk tärna, den tärna som normalt anländer först till Västkusten. Den kentska tärnan brukar dyka upp 1-2 veckor före fisk- och silvertärnan och som regel ses den redan under andra halvan av mars.

Under de fyra senaste vårarna har Båtafjorden varit första vårlokalen vid tre tillfällen. Förra året såg Mikael Larsson de första 4 fåglarna i Båtafjorden den 25 mars och år 2000 såg Lars Carlsson den första på samma lokal den 19 mars. År 2001 var Jörgen Fagerblom först med 2 ex på Morups tånge den 27 mars, men även på Nidingen sågs 1 ex samma dag.

Sedan 1980 har man på Nidingens fågelstation haft bemanning under 12 säsonger redan från omkring mitten på mars. Under dessa 12 år är medelankomstdatum för den första kentska tärnan på Nidingen den 22 mars (mediandatum 22-23 mars) och rekordet är den 13 mars 1980 närmast följt av 16 mars 1993. Årets första fågel i Båtafjorden ligger alltså bra till i rekordligan på Västkusten.

Text: Uno Unger
Foto: Magnus Unger