Majvik – för obevakad för sitt eget bästa

Majviksområdet i sydvästra hörnet av Hisingen är en tättingmagnet med stor potential, men bevakningen av lokalen är minimal. Statistiken från Svalan talar sitt tydliga språk. Endast vid fyra tillfällen under hela året har något rapporterats från lokalen.

Egentligen är det lite konstigt att Majvik är så obesökt. Det ligger nära Torslandaviken, och man passerar det på väg till eller från Hönö. Man kunde tro att alla heta områden i dessa lokalers närhet sedan länge var uppmärksammade. Men inte Majvik alltså. En anledning kan vara att det inte direkt syns från vägen. Man kan lätt inbilla sig att området bara hyser villor. Istället visar sig ett ganska vildvuxet promenadområde med mängder av raritetsdoftande buskar och träd om man väl lyckas leta sig dit. Vegetationen är variationsrik och innehåller allt ifrån knähöga gräspartier till äppleträd, via enbuskar och sly. Allt en liten tättingraritet kan tänkas önska sig. Dessutom ligger det strategiskt ganska bra i SV-hörnet av Hisingen, vilket säkert kan samla upp ett och annat som kommer från öster men inte vill fortsätta ut över havet. Alternativt kan det på våren vara fin ankomstplats att landa på om man kommer från sydväst.

Områdets kvalitet visade sig inte minst på förmiddagen idag, då Johan Svedholm hittade en taigasångare i södra delen av området. Området är som klippt och skuret för sångare, och om bara bevakningen kunde ökas något skulle det inte förvåna mycket om ytterligare godbitar som t.ex. kungsfågelsångare eller brandkronad kungsfågel kunde upptäckas. Eller kanske något ännu hetare? Det avgör du själv. Se bara till att planera in ett varv i Majvik på din nästa skådarrunda.

Vägbeskrivning: Kör på Öckerövägen i riktning mot Hjuvik, precis som om du skulle till Hönöfärjan. När du passerat näst sista rondellen (den som ligger i en liten svacka), fortsätt ca 100 meter och sväng sedan vänster in på Batterivägen. Kör in på Batterivägen så långt det går, vilket inte är mer än ca 200 m. Där vägen slutar finns ett lite större utrymme där man utan problem kan parkera ett par bilar. Majviksområdet ligger nu framför dig, inhägnat bakom ett högt staket med låsta grindar (det är ett gammalt militärt område). Inhägnaden är dock öppnad på flera ställen, och den enklaste öppningen når man genom att gå tillbaka ca 50 m längs Batterivägen. Öppningen är precis där staketet börjar/slutar. Följ sedan stigen in i området. Det finns ett par lite större grusade stigar som genomkorsar området, och förutom dessa flera mindre stigar. Sammanlagt är området någon kvadratkilometer stort. Tittar man på Gröna kartan hittar man områdets norra del precis under bokstäverna ”uv” i Hjuvik. Batterivägen är den väg som slutar vid toppen av j:et i Hjuvik.

Text: Pär Lydmark
Foto: Pär Lydmark