EuroBirdwatch 1-2 oktober

Nu till helgen är det återigen dags för EuroBirdwatch, där samtliga europas fågelskådare uppmanas att ge sig ut i fält och räkna fåglar – hjälp till du också.

Som vanligt är det är Birdlife International som står för denna årligen återkommande aktivitet, där fåglarnas mångfald i Europa uppmärksammas genom en enorm fågelräkning. Förra året deltog mer än 17 000 skådare, och sammanlagt rapporterades mer än 3,3 miljoner fåglar in vilket var nytt rekord!

Årets tema för evenemanget är landsbygden, som därmed får lite extra uppmärksamhet. Precis som tidigare år ska dock samtliga fåglar av samtliga arter räknas, alltså inte bara fåglar observerade på landsbygden.

För att få en så heltäckande räkning som möjligt är det naturligtvis bra om så många som möjligt kan delta genom att komma ut och skåda under åtminstone någon av de två dagarna. Sammanställningar kommer att göras från allt som rapporteras in till Svalan, och blir det som tidigare år kommer en sida upp på Svalan som visar aktuell status av rapporterade arter och antal. På så sätt kan man följa räknandet direkt, och ser man t.ex. efter lördagen att en viss art som man tror sig kunna se saknas, kan man göra en insats för att försöka se den under söndagen osv.

Vi västkustskådare får naturligtvis lägga lite extra fokus på att försöka räkna in arter som resten av landet har lite svårare med, dvs rent kustbaserade arter, men allt i alla områden är som tidigare sagts av intresse. Det är därför önskvärt att försöka få en hyfsad spridning av folk i respektive områden under helgen. Det gynnar ju inte direkt inräknandet om samtliga kustens skådare tränger ihop sig på ett par väletablerade lokaler. Här finns istället en möjlighet att sprida ut sig på platser som normalt har lite lägre bevakning, och har vi tur kanske en ökad skådaraktivitet såhär i hösttider även kan frambringa någon liten raritetsgodbit under helgen.

Planera således in så mycket skådning du kan i helgen och rapportera alla siffror till Svalan. Vill du i förväg diskutera tänkbara platser att bevaka för att få större spridning, går detta utmärkt att göra t.ex. i en EuroBirdwatch-tråd i forumet.

Text: Pär Lydmark