Ny inventering av Göteborg, Kungsbacka och Kungälv

Nu har det blivit dags att återigen inventera det område som kartlades för snart 30 år sedan, och du kan hjälpa till.

Under åren 1974-1984 gjordes en rikstäckande atlasinventering där förekomsten av samtliga häckande arter i Sverige kartlades i ett rutnät med rutor av storleken 5×5 km. Resultatet gavs nyligen ut i Svensk Fågelatlas, och inom kort kommer även ett mer detaljerat resultat från Göteborgsområdet med omnejd att ges ut. Nu har det blivit dags att inventera samma område igen för att jämföra med det snart 30 år gamla materialet – och du kan hjälpa till!

Område
Området som skall inventeras sträcker sig över tre landskap och innefattar Göteborgs rapportområde (kommunerna Göteborg, Öckerö, Partille, Mölndal och Härryda), Kungsbacka kommun och Kungälvs kommun.

Vad är en atlasinventering?
En atlasinventering innebär lite förenklat att man tillverkar en utbredningskarta för varje häckande art i ett visst område. För att genomföra detta på ett praktiskt möjligt sätt delar man in området i rutor, och delar sedan upp rutorna på ett stort antal personer som var och en ansvarar för inventeringen i sin ruta/sina rutor. Har man många rutor och få personer fortsätter man året efter med de rutor som inte gjordes föregående år och så vidare tills alla rutor är inventerade.

Vem kan hjälpa till?
För att klara av detta projekt inom rimlig tid (två-tre år) behöver vi naturligtvis mycket folk som hjälper till, ju fler desto bättre! De enda egentliga krav som ställs på dig som vill vara med är att du ska kunna känna igen de olika fågelarterna som häckar här i området – både till utseende och läte – och att du har en gnutta pliktkänsla och noggrannhet i dig så att arbetet verkligen blir väl utfört under utsatt tid. Naturligtvis finns det hundratals skådare som passar in på denna beskrivning inom området, så förhoppningsvis blir vi många som deltar och därmed går arbetet snabbt.

Hur gör man?
Detaljerade anvisningar kommer att skickas ut till samtliga deltagare, men kortfattat kan man säga att arbetet går ut på att med hjälp 20 väldefinierade kriterier bokföra varje fågelarts förekomst inom den aktuella rutan. De olika kriterierna (sång, parning, ruvning, ungar i bo etc.) leder i slutändan till någon av slutsatserna möjlig, trolig eller säkerställd häckning. Man ska naturligtvis sträva efter att få så högt kriterie som möjligt för varje art, dvs säkerställd häckning. När man väl konstaterat säker häckning av en viss art i rutan kan man lämna den arten därhän och istället arbeta vidare på andra arter.

Rapportering
Resultatet från din inventering fyller du löpande i på speciella blanketter som vi tillhandahåller. Dessa kommer sedan att dataläggas i rapportsystemet Svalans atlasfunktion.

Mer information
Känner du dig sugen på att vara med och hjälpa till är du hjärtligt välkommen att delta i ett extra informationsmöte om atlasinventeringen som kommer att hållas i samband med GOF:s årsmöte den 4 april, kl 18:30 på Naturhistoriska muséet i Göteborg. För att göra det så rättvist som möjligt kommer inga rutor att kunna bokas före informationsmötet, men därefter är det fritt fram! Är du intresserad, men inte har möjlighet att komma på mötet går det bra att kontakta någon av nedanstående personer för mer information:

Tommy Järås
birdcenter@swipnet.se
0303-10817

Peter Strandvik
peter.strandvik@ptj.se
0303-61275

Text: Pär Lydmark