Riksinventering av berguv 2019 och 2020

Berguv kommer riksinventeras både 2019 och 2020. Bild: Morgan Johansson

Då berguven åter tycks minska i stora delar av landet har BirdLife Sverige beslutat om att genomföra en riksinventering 2019 och 2020. I Göteborgsregionen finns det knappt tio par, eller revir, och endast ett fåtal ungar har blivit flygga från dessa de senaste 10–15 åren.

Peter Strandvik kommer att vara regionalt ansvarig för sammanställningen av observationer i Göteborgsområdet. Om du känner till, eller misstänker ett häckande par, vore vi tacksamma om du kunde lyssna av reviret under minst två tillfällen under våren.
Fortsätt läsa ”Riksinventering av berguv 2019 och 2020”

Inventering i Kungsbacka

Med anledning av att Trafikverket planerar en ny väg ute på Onsala från Forsbäck-Rösan behöver vi i fågelskyddskommittén bättre kunskap om fågelfaunan i det berörda området. Så hjälp till du också. Mer information hittar du under fliken ”Fågelskydd, Aktuella ärenden” på GOFs hemsida.

Fågelskyddskommittén

Text: Morgan Johansson
Bild: Morgan Johansson

Nattsångarinventering igen

För två år sedan genomfördes en lyckad inventering av nattsångare på Hisingen i regi av GOF:s inventeringskommitté – nu är det dags igen, och alla bidragande är öron är ytterst välkomna.Resultatet av den förra inventeringen blev lyckat och heltäckande (se FpV 1/2011), och inventeringen var enligt utsago också uppskattad av de medverkande.
Fortsätt läsa ”Nattsångarinventering igen”

Inventera nattfåglar!

Svensk Nattfågeltaxering söker inventerare till 2011! Antalet inbokade rutter är få i västra Götaland och i Värmlands, Hallands och Blekinge län inventerades inga rutter 2010.
Svensk Nattfågeltaxering startade under 2010 med syftet att övervaka populationsförändringar hos nattaktiva fåglar i Sverige. Under premiäråret inventerades drygt 100 rutter från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Rutterna gav goda antal av flera arter ugglor och andra nattaktiva arter. Inventerandet fortsätter 2011 och vi ser gärna fler inventerare inom nattfågeltaxeringen.

» Uppropet från Svensk Fågeltaxering

Text: Rolf Skoog
Bild: Rolf Skoog

Kajinventering

På 70-talet gjorde föreningen ett försök att räkna de övernattande kajorna i Göteborg under en senhöstdag; folk var utplacerade på diverse ställen runt om och i stan och räknade inflygande kajor. Nu har inventeringskommittén beslutat att vi skall göra ett nytt försök att räkna kajorna. Hela oktober sträcker kajorna flitigt men in i november avtar sträcket och efter mitten av månaden tror vi att de allra flesta har sträckt färdigt och de som är kvar tänker troligen övervintra. Vi har därför tänkt oss att göra en eftermiddags/kvällsräkning på söndagen den 21 november alternativt den 28 november om vädret är för eländigt den 21:e.
Fortsätt läsa ”Kajinventering”

Räkna sommarmåsar

Under perioden 10-31 juli genomförs en inventering av sträckande fisk- och skrattmåsar i Göteborgstrakten – hjälp till du också genom att rapportera alla sträckande måsar du ser. Vi är väldigt tacksamma för alla rapporter vi kan få och om du vill engagera dig ännu mer och ta ansvar för en räkningspunkt så hör av dig till Kristoffer Nilsson.
Fortsätt läsa ”Räkna sommarmåsar”

Inventera nattfåglar!

Var med och inventera! Svensk Nattfågeltaxering startar nu! Den fågelövervakning som Svensk Fågeltaxering bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket utförs nästan helt under den ljusa delen av dygnet. Detta innebär att arter som är helt eller delvis nattaktiva täcks dåligt eller inte alls. Följaktligen har vi oftast bristfällig kunskap om den nationella populationsutvecklingen för arter som ugglor, morkulla, nattskärra m.fl.
Fortsätt läsa ”Inventera nattfåglar!”