Nattsångarinventering igen

För två år sedan genomfördes en lyckad inventering av nattsångare på Hisingen i regi av GOF:s inventeringskommitté – nu är det dags igen, och alla bidragande är öron är ytterst välkomna.Resultatet av den förra inventeringen blev lyckat och heltäckande (se FpV 1/2011), och inventeringen var enligt utsago också uppskattad av de medverkande.
Årets inventering
I år följer vi upp den förra studien med en jämförande inventering i resten av GOF:s upptagningsområde, det vill säga Göteborgs kommun minus Hisingen samt Öckerö, Partille, Härryda och Mölndals kommuner. Kungsbacka kommun får vi tills vidare lämna för att inte projektet skall bli övermäktigt, men vi räknar med att återkomma till detta spännande nattsångarområde inom de närmaste åren. En skillnad gentemot Hisingsinventeringen är att vi koncentrarar oss på de områden som är lämpliga för de flesta nattsångare, nämligen vattennära områden, jordbruksmark och industriområden. Detta gör att vi får släppa nattskärran som fokusart, eftersom det annars skulle bli flerdubbelt större områden som skulle behöva avlyssnas. Vi har istället valt ut 28 delområden som antingen är kända nattsångarfavoriter eller där biotopen tycks vara lämplig för dylika arter. Områdena har avgränsats så att de är någorlunda sammanhängande och lämpliga för avlyssning till fots, medelst cykel eller bil.

Upplägg
Tanken är att alla lämpliga biotoper (och gärna olämpliga också) inom ett område skall lyssnas av nattetid, varefter samtliga hörda individer prickas in så noggrant som möjligt på en karta. En person skall vara huvudansvarig för varje delområde, men givetvis kan flera personer samarbeta och exempelvis täcka av olika delar av området. Inget hindrar heller att en person tar flera områden, till exempel kommer detta vara lämpligt på vissa av skärgårdsöarna vilka för enkelhetens skull fått utgöra ett delområde vardera. Områdesfördelningen ser ut som följer:

Område 1: Vrångö
Område 2: Donsö
Område 3: Styrsö
Område 4: Köpstadsö
Område 5: Brännö-Galterö
Område 6: Asperö
Område 7: Askim (Tråkärrslätt, Gatersered-Gundal, Stolts hed-Årekärr, Haga kile, Anneberg-Uggledal-Svindal, Amundöarna, Hovås golfbana)
Område 8: Fässberg-Tynnered (Fässbergsdalen från Åbro industriområde ut till Välen, Balltorps våtmark/Sisjöns skjutfält, Sjöbacken)
Område 9: Kållered (Kålleredsbäcken från Åby till Kållered, Labacka-Heljered, Sagsjön-Sagered, Tulebosjön-Tulebo äng-södra Hårssjön)
Område 10: Lindome (Lindomeåns dalgång från Hällesåker till Skäggered, Dvärred-Knipered, Ingemantorp)
Område 11: Råda (Rådasjön, Vällsjön, norra Hårssjön)
Område 12: Mölndalsån (Mölndalsåns dalgång från Rya hed till Landvettersjön)
Område 13: Björketorp (Storåns dalgång från Rävlanda till Gissle, Björketorp, Hällingsjö)
Område 14: Östra Säveån (Säveåns dalgång från Jonsered till Partille C)
Område 15: Västra Säveån (Säveåns dalgång från Partille C till Säveåns mynning)
Område 16: Östra Lärjeån (Lärjeåns dalgång från Östra Bergum till Knipared)
Område 17: Mellersta Lärjeån (Lärjeåns dalgång från Knipared till Linnarhult)
Område 18: Västra Lärjeån (Lärjeåns dalgång från Linnarhult till Lärjeholm)
Område 19: Fotö
Område 20: Hönö
Område 21: Grötö
Område 22: Kalvsund
Område 23: Björkö
Område 24: Öckerö
Område 25: Hälsö
Område 26: Källö-Knippla
Område 27: Hyppeln
Område 28: Rörö

Vi skall försöka genomföra inventeringen under perioden 1-10 juni. Varje område skall lyssnas igenom minst en (gärna två) gånger under denna period.
Visst vill du vara med och hjälpa till att öka vår kännedom om nattens sångare, och kanske vaska fram några russin i kakan? Förutom att få uppleva den magiska stämningen en försommarnatt bland sångare, näktergalar och kanske någon kornknarr eller vaktel så finns ju faktiskt chansen att hitta något ännu rarare!

Rapportera!
Ni som inte kan vara med, men kanske ändå är ute och noterar nattfåglar i sommar, rapportera gärna i Svalan och ange så noggrant som möjligt var fågeln hördes. Inventeringen kommer att koncentrera sig på följande arter: vaktel, rapphöna, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare, rörsångare, kärrsångare och sävsångare.

Intresseanmälan
För intresseanmälan och information, kontakta Johan Svedholm på johan.svedholm@kustobsar.se eller 0706-32 26 46. Ange gärna vilket område du är intresserad av. Vilka rutter som är lediga återfinns på http://bit.ly/JmwcZl.

Text: Johan Svedholm
Bild: Björn Dellming