Lärjeåns dalgång 26/4 2012

Guiden Ingrid Hammarström samlade 21 vardagsaktiva vid Angered centrum denna molniga vårdag; vandringen startade och efter en stund kom vi förbi en parkering och ett stort bygge. Vi passerade Lärjeåns kafé & trädgårdar, Ingrid berättade att det fungerade bra där nu.
Vid samlingen vid den gamla bron över ån spanade vi efter forsärla och strömstare. Tyvärr fick vi inte se dessa denna vandring. Vackert spelande svarthätta, rödhake, taltrast och gärdsmyg hördes bland annat.
En bra beskrivning av denna miljö vid dal och å är djungel. Många tycker det är trevligt att vandra här i grönskan med all artrikedom.
Denna typ av å kallas meandrande för att den slingrar sig fram i lera och sand och kan bilda korvsjöar (namnet för att de liknar en korv). Ån börjar vid Gråbo utanför Lerum och slutar vid Lärjeholm där den rinner ut i Göta älv. Den slingrande delen är 55 km. lång men fågelvägen cirka 30 km.
År 1730 inträffade ett större ras intill Angereds gård som man kan se spår av än i dag.
Det började regna och Ingrid föreslog att vi rastade vid Angereds gård, många svalor såg vi där. Vi fick veta av personalen att det fanns inget kafé eller toa och vi blev hänvisade till att rasta i maskinhallen bland traktorer och redskap. Regnet smattrade högt mot taket och det var skönt att fika under tak då.
Eftersom det regnade gick vi i rask takt närmaste vägen tillbaka där vi tackade Ingrid för trevlig guidning.
Räknade till 21 fågelarter, mer exakt information från denna dag finns i Svalans rapportsystem i artportalen och på www.kustobsar.se.

Text: Göran Sahlin
Bild: Stig Fredriksson